Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

BIZ 2021-2025: Samen sterk, zeker nu! Successen en ambities

In 2021 verlengen we de BIZ graag voor een 2e periode. Zodat we ook van 2021 tot en met 2025 kunnen werken aan een economisch slagvaardig Halfweg-Molenwatering. Maar wat doet de BIZ voor u als pandgebruiker?

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de BIZ!

Wat hebben we voor u bereikt?

Als BIZ hebben we in de eerste periode al mooie resultaten geboekt. Al zeggen we het zelf. Wat vindt u?

Belangrijkste mijlpalen:


Daarnaast hebben we reguliere activiteiten uitgevoegd zoals u die kunt terugvinden op onze pagina Activiteiten.

Wat willen we voor u bereiken in de 2e BIZ-periode?

Doorgaan met wat werkt en succesvol is aangaande het schoon, heel, veilig en bereikbaar houden van het bedrijventerrein. Daarnaast richten wij ons onder andere op:

  • Nog minder speelruimte voor criminelen: camera’s upgraden met slimme software en kentekenherkenning
  • Besparen en verduurzamen door de slimme collectieve afvalinzameling
  • Slimmer parkeren en efficiënter ruimtegebruik op Halfweg-Molenwatering
  • Besparen, verdienen en delen op Halfweg-Molenwatering: lokaal zaken doen verder bevorderen

Uw ideeën blijven welkom. Dus schroom niet: laat vooral van u horen!

Welke stappen nemen we naar de volgende BIZ?

We informeren u graag over de ambities van de BIZ, daarbij staan uw wensen als pandgebruikers op Halfweg-Molenwatering altijd centraal!

Begin november vindt er vervolgens een stemronde plaats – waarbij alle ondernemers de mogelijkheid krijgen om te stemmen op de BIZ. Deze stemming wordt uitgevoerd door de gemeente onder toezicht van een notaris.

Zodra er een opkomst is van tenminste 50% en tweederde daarvan vóór het BIZ-plan stemt, is de tweede BIZ een feit vanaf 2021!

Zoek op de website