Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Werkwijze

De camera’s op het bedrijventerrein zijn een investering vanuit de BIZ Halfweg-Molenwatering. Indien een bedrijf op Halfweg-Molenwatering serieuze criminaliteit ervaart is het daarom fijn dat er beelden opgevraagd kunnen worden.

Om u duidelijk te maken hoe dit in zijn werk gaat en wat er wel én niet mogelijk is, zetten wij hierbij de zaken graag overzichtelijk voor u onder elkaar, ter referentie; er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Waar staan de camera’s?

 • Er zijn 17 camera’s op 10 posities op het bedrijventerrein
 • De camera’s hangen bij alle in/uitgangen van het terrein, ook fietspaden
 • Op 4 posities staan er ook camera’s gericht op het kenteken

Welke camerabeelden zijn er?

 • De camera’s kunnen zowel in het donker als het licht kwalitatief goede beelden opleveren
 • De kentekens van het inkomende verkeer wordt gefilmd, maar puur om visueel te herkennen.
 • Let op: er is dus geen automatische kentekenherkenningssysteem aan gekoppeld
 • De beelden worden op onze eigen server opgenomen en opgeslagen, voor 28 dagen
 • Na 28 dagen worden de beelden gewist

Wie heeft toegang tot de beelden?

 • Onze camera’s zijn aangesloten op de meldkamer van beveiliger Alert
 • De beelden kunnen live worden bekeken bij Alert, bij een ‘heterdaad’-melding indien deze is aangesloten op de centrale van Alert.
 • De beelden worden normaliter (zonder melding) niet actief gemonitord
 • De beelden kunnen door Alert en de politie achteraf worden uitgekeken – op een moment nadat het incident heeft plaatsgevonden
 • Beelden worden veiliggesteld nadat de politie de beelden vordert bij Alert, de politie doet dit na dat u, een ondernemer van het bedrijventerrein, aangifte heeft gedaan bij de politie en dat de politie heeft besloten op basis van de aangifte onderzoek te doen naar de camerabeelden.
 • U (ondernemer op Halfweg-Molenwatering) doet aangifte bij politie
 • Politie vraagt bij voldoende aanleiding de beelden op bij Alert

Ik heb een heterdaad melding, wat doe ik?

 • Benader de politie via 112. Geef aan de politie aan dat Alert de camera’s kan benaderen
 • Politie onderneemt actie en koppelt – zo mogelijk – zo snel mogelijk aan u terug

Waarom kunnen de beelden niet direct 1-op-1 worden gedeeld met een ondernemer?

 • In verband met wetgeving aangaande privacy in de openbare ruimte kunnen de ondernemers niet zelf beschikken over de beelden
 • Alleen de politie, en Alert, mogen de beelden inzien.
 • De politie vraagt na uw aangifte toestemming bij de officier van justitie om de beelden op te vragen

Welke rol heeft de BIZ bij een incident?

 • De BIZ neemt uw melding aan (telefonisch of via mail  info@bizhm.nl) en registreert het incident. Voor een juiste registratie zijn de volgende gegevens van belang:
  • Bedrijfsnaam
  • Uw naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Locatie/adres van het incident
  • Omschrijf de specifieke locatie op het bedrijventerrein of in uw pand
  • Tijdstip van het incident (start)
  • Tijdstip van het incident (einde)
  • Type incident (bijvoorbeeld geweldsincident, inbraak, straatrace, drugscriminaliteit)
  • Beschrijf het incident
 • Daarmee is de rol van de BIZ klaar – u heeft nu nader contact met politie

Welke rol heeft u zelf bij een incident?

 • U doet aangifte van het incident bij de politie
 • U meld het incident bij de BIZ
 • U meld aan de politie dat zij beelden van de BIZ bij Alert kunnen opvragen
 • U informeert zelf bij de politie naar de voortgang in uw zaak

Welke rol heeft Alert bij een incident?

 • Alert stelt de beelden veilig, n.a.v. een vordering van de politie
 • Alert stelt de beelden beschikbaar aan de politie nadat zij hiertoe een verzoek hebben ingediend

Welke rol heeft de politie bij een incident?

 • De politie neemt uw aangifte aan
 • De politie beschouwt uw zaak
 • Bij voldoende aanleiding vraagt de politie de beelden op bij Alert De politie bekijkt de beelden in hun systeem tbv recherche
 • De politie heeft contact met u over het verloop van uw zaak

Hoe worden de camera’s onderhouden?

 • De BIZ heeft een onderhoudscontract bij Broeke – zij controleren de camera’s jaarlijks
 • Alert Security heeft een koppeling met hun systeem
 • Bij uitval zorgt Broeke ervoor dat de camera’s zo snel mogelijk weer werkend gemaakt worden
 • Bij storingen op de cameraserver wordt Broeke ook ingeschakeld om hierin reparaties te verrichten

Werkwijze – beelden beschikbaar maken

Samenvattend hierbij de algemene werkwijze ten aanzien van het beschikbaar laten stellen van de beelden.

 • Er vindt een incident plaats
 • U doet aangifte bij de politie
 • U doet melding bij de BIZ
 • Politie vordert de beelden bij Alert, mits zij daar aanleiding toe zien en hiervoor toestemming hebben
 • Alert draagt de beelden over aan de politie
 • Politie gebruikt de beelden ten behoeve van het rechercheren van uw zaak
 • Uw heeft contact met de politie over het verloop van uw zaak
Zoek op de website