Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Green Deal Nissewaard

Al geruime tijd werken BIZ, bedrijven en de Gemeente Nissewaard samen aan de verduurzaming van het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering.

Met de Green Deal is de volgende stap gezet en zijn de ambities gebundeld voor de periode 2022 t/m 2025. De gemeente en BIZ Halfweg-Molenwatering hebben afgesproken tal van acties uit te voeren en bestaande projecten door te zetten. De ambitie is om zo samen te werken aan een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein.

Volg de links voor meer informatie over de diverse acties:

Vouchers Energiebesparingsadvies

Mobiliteitsscan

Verzilveren circulaire kansen

Parksharing

Ondersteuning bij vergroeningVouchers Energiebesparingsadvies

Als ondernemer krijgt u het aanbod om een energiescan uit te laten voeren waarbij u tot maximaal € 1.000,- van de kosten voor de scan terug kunt krijgen! Energieadviseur Enerless brengt namens de gemeente Nissewaard en de provincie Zuid-Holland in kaart hoe u het beste kunt investeren in het verduurzamen van uw pand.

Na een kennismakingsgesprek komt Enerless langs om een energiebesparingsadvies (EPA-U) uit te brengen. Op basis van de scan wordt gekeken waar bespaard kan worden en welke maatregelen zich snel terugverdienen. U wordt vervolgens ook ondersteund bij de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. De energieadviseur helpt bij het vinden van geschikte aanbieders/installateurs. Ook voor de uitvoering van de maatregelen is een provinciale subsidie beschikbaar tot 20% van het geïnvesteerde bedrag.

Laat een energiescan uitvoeren en ontdek hoe investeringen zich snel terugverdienen.

  • Tot maximaal € 1.000,- subsidie op een energiescan!
  • Bijdrage van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Nissewaard
  • Maximaal 40 energiescans beschikbaar

Contact > Hendry Klooster

hklooster@enerless.nl, 085 – 877 13 59Mobiliteitsscan

Zuid-Holland Bereikbaar biedt bedrijven gratis scans om woon-werk-mobiliteit te verduurzamen en kan in vervolg daarop aanvullende acties aanbieden. U als ondernemer kan zich gratis aanmelden. Hierna wordt gezamenlijk met de mobiliteitsadviseur de scan ingevuld waaruit aanbevelingen komen om het woon-werk verkeer van het bedrijf te verduurzamen en de bereikbaarheid te vergroten. Zuid-Holland Bereikbaar helpt vervolgens ook met het uitvoeren van maatregelen. Tijdens het traject kan gebruik worden gemaakt van uitprobeerpakketten voor o.a. e-bikes.

Hoeveel CO2-uitstoot, reistijd en kosten kan uw organisatie besparen? Met onze mobiliteitsscan krijgt u snel en gemakkelijk inzicht hierin en brengen we de potentie van alternatieven in kaart.

  • Analyse op basis van de postcodes van werknemers en werklocaties
  • Foto van de huidige mobiliteit binnen uw organisatie
  • Inzicht in de potentie van mogelijke alternatieven

Elke ondernemer wil een goede bereikbaarheid. Dit kan ook met duurzaam woon-werkverkeer. Met de mobiliteitsscan krijgt u snel en gemakkelijk inzicht hierin en brengen we de potentie van alternatieven in kaart.

  • Gratis mobiliteitsscan

Contact > Maureen van Leeuwen

maureenvanleeuwen@zuidhollandbereikbaar.nl, 06 – 130 166 82Verzilveren circulaire kansen

Waar liggen de kansen in uw bedrijf om afval, grondstoffen en geld te besparen? Cirkellab gaat samen met u op zoek naar circulaire kansen. Geen wetenschappelijk, maar een actie-gericht onderzoek, dat kansen in beeld brengt en een aantal ook uitwerkt tot een businesscase. Bedrijven kunnen hier direct mee aan de slag. Circulaire kansen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van inkoop, reststromen, deeleconomie of uw bedrijfsmodel.

Kansen voor circulaire business? Neem voor een vrijblijvend verkennend gesprek contact op.

  • Gratis onderzoek

Contact > Jeroen Put

jeroen@cirkellab.nl, 06 – 382 998 13Parksharing

Parksharing is het deelplatform van Halfweg-Molenwatering. Een marktplaats-achtige online omgeving waarin bedrijven onderling materialen, materieel en personeel kunnen verhuren, verkopen of delen. We gaan zorgen voor een brede bekendheid van het platform, om de kans op matches zo groot mogelijk te maken. Heeft u al een account? Vraag hem gratis aan via helgahelpt@bizhm.nl.

Circulair ambachtscentrum

Met diverse partners wordt gewerkt aan een circulair ambachtscentrum. Er wordt gezocht naar manieren om huishoudelijk-afvalstromen die ingezameld worden op de stadswerf van Reinis zo goed mogelijk opnieuw te gebruiken. We zijn op zoek naar samenwerking met bedrijven. Hierbij zijn we op zoek naar zowel bedrijven die de stromen van de stadswerf nog kunnen benutten in hun bedrijf, als naar bedrijven waarvan reststromen nog bruikbaar zijn voor partijen uit het ambachtscentrum.Ondersteuning bij vergroening

Vergroening van de werkplek zorgt voor een fijner en gezonder leefklimaat voor werknemers en een aantrekkelijkere omgeving voor klanten en bezoekers. Ook zorgt dit voor een verkoelende werking. Vanuit de provincie Zuid-Holland is een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van individuele ondernemers. Hierbij is maximaal € 5.000,- subsidie beschikbaar voor het inrichten van een natuurlijke, fijne werkomgeving.

Ondernemers kunnen hier gebruik van maken met ondersteuning van de stichting Stimular. De stichting Stimular helpt met ideeën voor een natuurlijke werkomgeving en kan de subsidieaanvraag en indiening regelen voor geïnteresseerde ondernemers. Dat scheelt een hoop tijd en administratieve lasten.

Een gezonde en groene werkplek verhoogt het werkplezier en -klimaat in het bedrijf.

  • Max € 5.000,- voor vergroening

Mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland

Contact > Stefan Romijn

s.romijn@stimular.nl, 010 – 238 28 27

Zoek op de website