Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Juist in deze tijd is het belangrijk dat er een partij is die de belangen van ál onze bedrijven behartigt!

Als BIZ zijn we een aanspreekpunt voor lokale en regionale overheden in het behartigen van de belangen van de bedrijven van Halfweg-Molenwatering. Ons doel: het vergroten van de economische slagkracht en het versterken van onze positie.

Actueel project uitgelicht
Herstelbudget Nissewaard: dekt uw Corona-kosten

Als onderneming maakt u in veel gevallen aanspraak op staatssteun. In aanvulling hierop vergoedt Nissewaard nu ook een deel van de Corona-kosten die u heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor beschermings- en communicatiemiddelen. De BIZ werkt mee aan dit project in communicatie.

Lees meer >>

Corona
Herstelbudget
Gemeente

Als belangenbehartiger draagt de BIZ Halfweg-Molenwatering bij aan een sterker bedrijventerrein.

Portefeuillehouder Economisch Slagvaardig - Nel van 't Hof
  • Subsidieloket
  • Herstelbudget
  • Belangenbehartiging
"Samen zijn we sterker en vergroten we onze slagkracht in de regio"
Zoek op de website