Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Verkeersveiligheid

De afgelopen jaren heeft de BIZ al op diverse manieren aandacht besteed aan verkeersveiligheid – via KVO-overleg, monitoring én aanpassingen in de buitenruimte. Ook de huidige BIZ-periode willen we stappen zetten. Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid van voetgangers.

Het is van belang dat alle gebruikers van het bedrijventerreinen zich veilig kunnen verplaatsen. De BIZ monitort de situatie van de buitenruimte en de verkeersveiligheid door wekelijks beheerrondes uit te voeren.

Tevens wordt er twee keer per jaar een zogenaamde schouw gelopen waarbij ook politie, brandweer, gemeentehandhaving, beveiliger en lokale ondernemers meelopen – om zo een gezamenlijke beoordeling te maken.

In de 1e BIZ-periode zijn er bijvoorbeeld gele strepen nabij fietspaden aangebracht om fietser veiliger te laten oversteken.

Heeft u aandachtspunten of goede ideeën? Neem contact met ons op via info@bizhm.nl.

Zoek op de website