Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Entreeverfraaiing

Dankzij de BIZ Halfweg-Molenwatering zijn de entrees verfraaid met welkomstletters. In de komende periode werkt de BIZ ook aan het opfleuren omliggende groenperk.

Deze fraaie stalen letters zorgen voor een statige entree. Ze dragen bij aan de herkenbaarheid en uitstraling van ons bedrijventerrein én heten al onze werknemers en klanten ieder bezoek opnieuw van harte welkom op Halfweg-Molenwatering.

Om de entrees nog meer uitstraling te geven wordt er in de huidige BIZ-periode gewerkt aan het aanleggen van een groenperk, met aandacht voor biodiversiteit evenals het voorkomen van zwerfvuil.

Zoek op de website