Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Afvalinzameling

De BIZ heeft zich als doel gesteld om te stappen te zetten op het gebied van duurzame afvalinzameling. Wat zoveel inhoudt als: minder vervoersbewegingen (minder verkeersdruk, minder CO2-uitstoot), slim samenwerking én winnen aan efficientie en kostenbesparing.

Ieder bedrijf op Halfweg-Molenwatering, groot of klein, produceert afval. Hoe dit afval vervolgens wordt gescheiden in ingezameld gebeurt op velerlei verschillend manieren. Met vele vervoersbewegingen tot gevolg, van uiteenlopende afvalinzamelaars.

Kansen verkennen

De BIZ verkent in de huidige BIZ-periode welke afvalstromen er zijn; welke afvalfractie heeft welk aandeel? Waarna in de markt wordt onderzocht welke partijen al diensten aan bieden op dit moment – en op welke wijze zij kunnen/willen samenwerking aan verduurzaming van de diensten op het bedrijventerrein.

De specifieke vorm die de duurzame afvalinzameling gaat aannemen weten we dus nog niet. Uiteraard kunnen er ook diverse vormen van inzameling naast elkaar bestaan. Eén ding is zeker: de afvallogistiek kan duurzamer, slimmer en voordeliger op Halfweg-Molenwatering.

U gaat van ons horen op dit gebied! Heeft u zelf al ideeën? Stuur ons een bericht (info@bizhm.nl) en we nemen uw input mee!

Zoek op de website