Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Parkeren

Het onderwerp ‘Parkeren’ staat al sinds dag 1 centraal bij de BIZ. Alhoewel er al diverse acties zijn opgezet vanuit het overleg ‘Samen Veilig Ondernemen’ met politie, gemeentehandhaving blijft er werk aan de winkel.

Vrachtwagenparkeren

In de eerste periode van de BIZ is er onder andere veel inzet gepleegd op het vrachtwagenparkeren. Zo is er een bijeenkomst ‘Vrachtwagenparkeren’ georganiseerd in het Carlton Oasis hotel waar diverse partijen dit onderwerp belichten. Parkeren op het bedrijventerrein zelf, in de buurt of verder in de regio.

Zowel communicatie van de regels is van belang (met flyers voor buitenlandse chauffeurs) als informatieborden bij de entree.

Daarbij is het ook zaak dat de ondernemers van het bedrijventerrein nadenken over hun eigen toeleveringen. Wat te doen als een (buitenlandse) chauffeur niet kan lossen, waar kan deze dan overnachten?

Parkeerdruk personenvervoer

Naast het vrachtwagenparkeren wordt er ook parkeerdruk in diverse straten ervaren. Hierin is veelal individueel contact geweest door de BIZ. Feit blijft dat het een gezamenlijke aangelegenheid is, want een parkeerprobleem is slechts tijdelijk opgelost als deze een straat doorschuift.

Hier richt de BIZ zich in de komende periode op: het slimmer parkeren en het beter benutten van de bestaande parkeerruimte op het terrein.

Zoek op de website