Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Overlastmelding

Samen houden we het bedrijventerreinen schoon, heel en veilig! Valt u iets op? Meld het direct bij de gemeente. Ervaart u structureel overlast in de publieke buitenruimte? Schakel de BIZ in!

Kwaliteit van de buitenruimte

De BIZ ziet toe op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Daarbij controleren of de gemeente haar beheer en onderhoud conform de SLA (service level agreement) uitvoert. Is het bedrijventerrein schoon genoeg, worden zaken snel genoeg gerepareerd?

Wekelijks voert het BIZ-parkmanagement een beheerronde waarbij wij meldingen maken bij de gemeente voor het opruimen of repareren in de buitenruimte. Daarnaast roepen wij alle ondernemers ook op om zelf melding te maken, direct bij de gemeente – via hun meldingsformulier.

Meld overlast

BIZ gaat voor een plus!

Gemeente Nissewaard heeft een onderhoudsniveau dat zij zichzelf ten doel stelt. De BIZ schakelt een tandje bij, om de uitstraling van het bedrijventerrein helemaal op het hoogste niveau te krijgen.

Wij doen dit onder andere door de inzet van een eigen zwerfafval team. Daarnaast brengt de BIZ partijen aan de tafel die invloed hebben op het niveau van het zwerfafval – zoals: fastfoodketens, ondernemers en gemeentehandhaving.

Zoek op de website