Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Activiteiten

De Bedrijveninvesteringzone (BIZ) Halfweg-Molenwatering richt zich op activiteiten die in het belang zijn van alle ondernemers van het bedrijventerrein.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten die er vanuit de BIZ worden uitgevoerd in de aankomende jaren. Bij elk activiteit wordt er getracht om zoveel mogelijk lokale partners in te zetten. Immers, lokaal zaken doen is één van de pijlers van de BIZ.

Veilig

 • Camerabeveiliging
 • Behoud Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
 • Schouw buitenruimte
 • KVO-overleg
 • Donkere Dagen Offensief
 • Organisatie van oefeningen (incidenten-en rampenbestrijding)

Schoon en heel

 • Tweewekelijkse inspectierondes grijs-groenonderhoud
 • Frequent opruimen zwerfvuil/verwijderen graffiti
 • Centraal loket voor onderhoud van wegen, groen, verlichting en bebording

Bereikbaarheid

 • Coordineren eenduidige bewegwijzering
 • Aanpak parkeerproblematiek
 • Belangenbehartiging richting (semi-)overheden (bijv. Hartelbrug)

Collectieve belangenbehartiging richting (semi-)overheden

 • (Wijziging) van bestemmingsplannen
 • Infrastructurele werken
 • Relatie onderhoud met havengebied en bijwonen diverse overleggen
 • Onderzoeken/aanvragen subsidies
 • Overleg tegengaan leegstand en verpaupering
 • Pro-actief adviseren bestuur t.a.v. Collegeprogramma

Duurzaamheid

 • Collectieve acties rond energiebesparing (BespaarCase Spijkenisse)
 • Ondersteuning van (en deelname aan) Duurzaamheidskring Spijkenisse
 • Ondersteuning/organiseren van Duurzaamheidskring
 • Initiëren deelmarktplaats (online-platform voor vraag- en aanbod)
 • Kennisdelen en ondersteuning bij Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Terreinmarketing en promotie

 • Interactieve website Halfweg-Molenwatering (met bedrijfspresentaties)
 • Magazine Halfweg-Molenwatering
 • Sociale media en APP Halfweg-Molenwatering

Organisatie en Communicatie

 • Jaarverslagen en jaarrekening BIZ-stichting
 • BIZ-vergadering bestuur, 6x per jaar
 • Ondernemersbijeenkomsten, 2x per jaar
 • BIZ-nieuwsbrief, 12x per jaar
 • Collectieve inkoopprojecten

Verslaglegging

Zoek op de website