Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van ons bedrijventerrein is van levensbelang. Van vrachtvervoer tot regulier werknemers-verkeer – Halfweg-Molenwatering dient te allen tijden goed te bereiken zijn.

De BIZ levert hier haar bijdrage aan voornamelijk op het vlak van communicatie. Door in nauw contact te zijn met Rijkswaterstaat en gemeente Nissewaard zet de BIZ in op goede communicatie van (structurele) werkzaamheden. Daarnaast treedt de BIZ op als belangenbehartiger op het gebied van bereikbaarheid.

Werkzaamheden

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een overzicht van actuele werkzaamheden in de regio. Er wordt onder andere gewerkt aan:

  • A15 Botlekbrug
  • Blankenburgverbinding
  • A16 Rotterdam
  • Spijkenisserbrug

Regio bereikbaar

Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar worden er activiteiten ontplooid om de regio bereikbaar te houden. Dit platform geldt als kennispartner voor BIZ Halfweg-Molenwatering en informeert ons over actuele initiatieven. U leest meer over deze organisatie op: www.zuidhollandbereikbaar.nl.

Zoek op de website