Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Een duurzaam Halfweg-Molenwatering draagt bij aan duurzame, toekomstgerichte organisaties

De BIZ Halfweg-Molenwatering richt zich op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein.

Als belangenbehartiger van de bedrijven zorgt de BIZ dat goed worden vertegenwoordig in het gemeentelijk beleid. Daarnaast zorgt de BIZ ervoor dat de ondernemers die stappen willen zetten in het verduurzamen van hun bedrijf hierin inspiratie vinden, kennis kunnen delen en collectieven kunnen vormen.

Er zijn diverse initiatieven (mede) voortgekomen vanuit inspanningen vanuit de BIZ. Zeker de Duurzaamheidskring Nissewaard is daarbij een belangrijke katalysator geweest van verduurzaming op Halfweg-Molenwatering en de rest van ondernemend Nissewaard.

 

Green Deal Nissewaard

Met de Green Deal is de volgende stap gezet en zijn de ambities gebundeld voor de periode tot en met 2025. De gemeente en BIZ Halfweg-Molenwatering hebben afgesproken tal van acties uit te voeren en bestaande projecten door te zetten. De ambitie is om zo samen te werken aan een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein.

Lees meer over de Green Deal >>

 

Parksharing Halfweg-Molenwatering

Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering zet al enige tijd het platform Parksharing in. Vanuit een centraal online platform delen de ondernemers van het bedrijventerrein middelen, diensten en personeel onderling uit. Zeker in tijden van Corona vormt Parksharing een welkome manier om lasten te verlichten door slimme inzet van ‘assets’ worden er zowel kosten bespaard als verdiend in efficiëntie en duurzaamheid.

Lees meer over Parksharing >>

 

Solar Parking

De Solar Parking is een toonbeeld van samenwerking aan verduurzaming. Lokale ondernemers hebben dit idee opgevat om het parkeerterrein bij het Carlton Oasis Hotel een centrale plaats te laten zijn voor zonne-energie en laadpalen. Dit initiatief van het lokale bedrijfsleven wordt ondersteund door de BIZ Halfweg-Molenwatering. Het project haakt aan op Voorne-Putten Energie – de lokale energiecoöperatie.

Lees meer over de Solar Parking >>

Actueel project uitgelicht
Helga Helpt! Inspiratie in verduurzaming

Weer-TV-presentatrice én duurzaamheidsinspirator Helga van Leur heeft het als persoonlijke missie om ondernemers te enthousiasmeren in het verduurzamen van hun organisaties. Ook op Halfweg-Molenwatering laat ze van zich horen!

Lees meer >>

Duurzaam
Energiebesparing
Samenwerken

Duurzame afvalinzameling

Eén van de pijlers in de komende BIZ-periode is het onderzoeken van duurzame afvalinzameling. Welke afvalstromen komen er veel voor, wie zijn de belangrijkste afvalinzamelaars onder de bedrijven op Halfweg-Molenwatering én hoe kan e.e.a. worden verduurzaamd? Om zo te komen tot een beter CO-2 footprint, maar ook om eventueel kosten te kunnen besparen in bedrijfsvoering.

Lees meer over Duurzame Afvalinzameling >>

Portefeuille Duurzaam Bereikbaar - Marcel Benner
  • Green Deal
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzaamheidskring
"Het is hoogste tijd om samen verduurzaming daadwerkelijk te realiseren, omdat er alleen over praten niet meer voldoende is!"
Zoek op de website