Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bent u het nieuwe bestuurslid van de BIZ Halfweg-Molenwatering?

Sinds 2016 heeft de BIZ mooie resultaten geboekt, o.a. met: camera’s, bloembakken, Keurmerk Veilig Ondernemen, zwerfafval-team én nieuwe entrees. Met het oog op continuïteit én het krijgen van frisse ideeën zoeken wij nu een nieuw bestuurslid. Iets voor u?

Deze BIZ-periode richten we ons op: het verder aanpakken van zwerfvuil, duurzame afvalinzameling, parkeergelegenheid én het verslimmen van onze camera’s. Ook het lokaal ondernemen en het versterken van de onderlinge betrokkenheid vinden we erg belangrijk.

Levert u hier ook graag een bijdrage aan? Sollliciteer dan nu als bestuurslid voor de BIZ!

Pro-actieve bestuursleden gezocht

Met de BIZ Halfweg-Molenwatering werken alle ondernemers samen aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat: een schoon, heel, veilig én bereikbaar bedrijventerrein.

Daarbij houden we – als belangbehartiger van de ondernemingen van Halfweg-Molenwatering – ook altijd een oog op ontwikkelingen in de regionale en nationale economie.

Om onze ambities te realiseren zoeken we een nieuw bestuurslid die zich een aantal uur per maand willen inzetten voor het versterken van het Halfweg-Molenwatering.

“We zijn op zoek naar bestuursleden die weten van aanpakken en in staat zijn om hun BIZ-projecten in hoofdlijnen aan te sturen”, aldus voorzitter Trouwborst.

Wilt u solliciteren op deze bestuursfunctie? Stuur uw motivatie en CV naar info@bizhm.nl.

Zoek op de website