Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Camerabeveiliging

Met 18 collectieve beveiligingscamera’s op scherp vormen de ondernemers van Halfweg-Molenwatering (BIZ) samen met beveiliger, politie en gemeente een stevige vuist tegen criminaliteit!

De Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering behartigt de belangen van alle ondernemers op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Daarbij is het thema ‘Veiligheid’ een belangrijk aandachtspunt.

Onder de ondernemers leefde de wens om over te gaan naar collectieve camerabeveiliging. De BIZ heeft deze wens in de 1e BIZ-periode ter harte genomen en heeft ervoor gezorgd dat er 18 camera’s op scherp staan, op alle toegangswegen van het bedrijventerrein.

Verslimmen camera’s

In de tweede BIZ-periode (2021-2025) wordt er geprobeerd om nog meer voordeel te behalen, door de camera’s verder te ‘verslimmen’ – bijvoorbeeld met kentekensoftware. Daarbij zal uiteraard wel heel goed moeten worden onderzocht welke wettelijke kaders hier voor gelden.

De BIZ heeft een protocol opgesteld ten aanzien van het huidige gebruik en het verwerken van de camerabeelden. Als belangrijkste stelregel geldt daarbij altijd dat de beelden via de politie dienen te worden opgevraagd, na het doen van een officiële aangifte.

Vraag camerabeelden op

Meer informatie

Heeft u vragen over de camera’s op Halfweg-Molenwatering neem dan contact met ons op via info@bizhm.nl of 0181-769054.

Zoek op de website