Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Stop criminaliteit, veilig verkeer en korte lijnen met politie ... zo houden we Halfweg-Molenwatering veilig!

Met beveiligingscamera’s, de werkgroep Samen Veilig Ondernemen en schouwrondes werkt de BIZ aan een veilig bedrijventerrein. Daarbij is een pro-actieve houding van belang.

Samen Veilig Ondernemen

 

Veiligheid is een belangrijke pijler van de BIZ Halfweg-Molenwatering. Door te werken via de richtlijnen van het Keurmerk Veilig Ondernemen borgt de BIZ samen met politie, gemeente en brandweer de samenwerking aan een veilig bedrijventerrein.

De SVO-partners (BIZ, politie, gemeente, brandweer en PVO) hebben de afgelopen jaren laten zien dat samenwerken loont. Deze nauwe samenwerking zorgt voor korte lijnen en wordt er doelgericht ingegrepen in het schoon, heel en veilig houden van Halfweg-Molenwatering.

 

Beveiligingscamera’s

 

Sinds 2018 zijn de beveiligingscamera’s van de BIZ Halfweg-Molenwatering volledig operationeel. Daarmee vormen wij als gezamenlijke bedrijven – samen met beveiliger, politie en gemeente – een stevige vuist tegen criminaliteit.

 

Onder de ondernemers leefde al langer de wens om over te gaan naar collectieve camerabeveiliging. Het BIZ-bestuur heeft deze wens ter harte genomen en er daarom voor gezorgd dat er 18 camera’s op scherp staan, op alle toegangswegen van het bedrijventerrein. In de komende BIZ-periode wordt er gewerkt aan het ‘verslimmen’ van de camera’s – om nog meer effect te kunnen bewerkstelligen.

Actueel project uitgelicht
Camera's staan op scherp op Halfweg-Molenwatering

Het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering wordt collectief beveiligd met 18 camera's bij alle toegangswegen van het bedrijventerrein.

Lees meer >>

SVO
Camera
Veiligheid

Verkeersveiligheid

 

Het is van belang dat alle gebruikers van het bedrijventerreinen zich veilig kunnen verplaatsen. De BIZ monitort de situatie van de buitenruimte en de verkeersveiligheid door wekelijks beheerrondes uit te voeren. Tevens wordt er twee keer per jaar een zogenaamde schouw gelopen waarbij ook politie, brandweer, gemeentehandhaving, beveiliger en lokale ondernemers meelopen – om zo een gezamenlijke beoordeling te maken. In de 1e BIZ-periode zijn er bijvoorbeeld gele strepen nabij fietspaden aangebracht om fietser veiliger te laten oversteken.

 

Portefeuillehouder Schoon, Heel en Veilig: Ronald van der Vlies
  • Inzet op preventie
  • Korte lijnen politie
  • Samen Veilig Ondernemen (SVO)
"Veiligheid; daar moet je aan blijven werken. Ik zet me er graag voor in!"
Zoek op de website