Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Van, naar en op: de bereikbaarheid van Halfweg-Molenwatering is van belang voor ieder bedrijf op het bedrijventerrein

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van ons bedrijventerrein is van levenbelang. Van vrachtvervoer tot regulier werknemers-verkeer – Halfweg-Molenwatering dient te allen tijden goed te bereiken zijn. De BIZ levert hier haar bijdrage aan voornamelijk op het vlak van communicatie. Door in nauw contact te zijn met Rijkswaterstaat en gemeente Nissewaard zet de BIZ in op goede communicatie van (structurele) werkzaamheden. Daarnaast treedt de BIZ op als belangenbehartiger op het gebied van bereikbaarheid.

 

Parkeren

Parkeren blijft een belangrijk onderwerp voor de BIZ. Niet alleen het parkeren van vrachtwagens op en rond het bedrijventerrein, maar ook het parkeren van de vele werknemers op het bedrijventerrein. Als BIZ willen we ervoor zorgen dat de beschikbare parkeerruimte beter wordt benut, aangezien er diverse hotspots zijn waar problemen ontstaan – maar op andere plekken op het bedrijventerrein juist ruimte te over is. Dat kan slimmer! De BIZ gaat in gesprek met ondernemers, gemeente en handhaving om slimmer te parkeren op Halfweg-Molenwatering.

Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de bedrijfsvoering van ieder bedrijf op Halfweg-Molenwatering.

Actueel project uitgelicht
Vrachtwagens slim laten parkeren, laden en lossen op het bedrijventerrein

Hoe zorgen we er voor dat bedrijven wél goed kunnen ondernemen met vrachtwagenleveringen, maar niet zorgen voor overlast bij hun buren. En: hoe kan het best worden gehandhaafd door BOA's en politie op excessen.

Lees meer >>

Bereikbaar
KVO
Handhaving

Duurzame mobiliteit

Hoe komen werknemers, op een aangename wijze naar hun werkplek op Halfweg-Molenwatering. In welke mate is het openbaar vervoer toereikend? In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van milieuvriendelijk vervoer? Zaken die de BIZ in de komende periode graag in kaart brengt – om hierin een positieve bijdrage te leveren.

Portefeuillehouder Duurzaam Bereikbaar - Marcel Benner
  • Parkeerruimte benutten
  • Bereikbaar vanuit regio
  • Duurzame mobiliteit
"Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor de bedrijfsvoering op Halfweg-Molenwatering"
Zoek op de website