Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Veiligheid (KVO-B)

Veiligheid is een belangrijke pijler van de BIZ Halfweg-Molenwatering. Door te werken via de richtlijnen van het Keurmerk Veilig Ondernemen borgt de BIZ samen met politie, gemeente en brandweer de samenwerking aan een veilig bedrijventerrein.

De KVO-partners (BIZ, politie, gemeente en brandweer) hebben de afgelopen jaren laten zien dat samenwerken loont, bijvoorbeeld met:

  • Grootschalige incidentenoefening en workshops
  • Periodieke preventiebezoeken van politie en BIZ (DDO)
  • Beheerrondes van buitenruimte (schoon, heel en veilig)
  • Te lanceren veiligheids-app eDetect
  • KVO-overleg en korte lijnen met politie, gemeente ea handhavers

KVO-B

Criminaliteit en onveiligheid zijn voor veel ondernemers een probleem. Bedrijvigheid trekt volk aan. Klanten en medewerkers, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Bijna iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid is soms ver te zoeken.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen tegen deze criminaliteit. Uitgangspunt hierbij is een duurzame samenwerking tussen ondernemerscollectief, gemeente, politie en brandweer.

Wat houdt het in?

In het KVO-B zijn afspraken gemaakt tussen partijen en praktische maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. Vertegenwoordigers van alle partijen hebben een convenant ondertekend, waarin deelname aan de werkgroep KVO en verantwoordelijkheid t.a.v. de maatregelen geborgd is. Op basis van de ondernemersenquête, een jaarlijkse schouwronde en incidentencijfers van brandweer en politie is een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid te behouden en te verbeteren.

Wat levert het op?

Naast een verbetering van samenwerking en resultaten op het gebied van veiligheid zijn er ook financiële voordelen te behalen. Zo bieden diverse verzekeraars een aanzienlijke premiekorting aan bedrijven die zijn gevestigd op een bedrijventerrein dat KVO-B is gecertificeerd. Informeer hier over bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Meer weten?

Vanzelfsprekend is het van belang dat alle individuele bedrijven op het bedrijventerrein geïnformeerd en betrokken blijven bij het KVO-B. Middels de website van de BIZ en de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang en de resultaten.

Wilt u meer weten over KVO-B of de BIZ? Neem dan contact op met parkmanager Boyd Bartels via info@bizhm.nl of 0181-769054.

Zoek op de website