Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Over ons

Per 1 januari 2016 is op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering Spijkenisse een BIZ (bedrijveninvesteringszone) van kracht. Vanuit deze BIZ werken alle ondernemers van Halfweg-Molenwatering samen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Per 1 januari 2021 is de tweede BIZ-periode van vijf jaar van kracht.

BIZ Halfweg-Molenwatering

De Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering (SBHM) bestuurt de BIZ op het bedrijventerrein. Dit zeskoppige bestuur werkt aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein, met een sterke positie in de regio.

Het bestuur bestaat uit:

Activiteiten BIZ

Vanuit de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering werken alle ondernemers en eigenaren in het gebied samen om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau en een sterke belangenbehartiging. De hoofdactiviteiten van de BIZ zijn:

  • Veiligheid
  • Schoon en heel
  • Bereikbaarheid
  • Belangenbehartiging
  • Duurzaamheid
  • Terreinmarketing en promotie
  • Organisatie en communicatie

Participanten

De BIZ Halfweg-Molenwatering heeft circa 300 participanten. Deze participanten zijn eigenaars danwel gebruikers van panden op Halfweg I t/m IV of op Molenwatering. Onderstaande afbeelding geeft de afbakening van het BIZ-gebied weer.

SBHM_Gebied

BIZ-plan

De pijlers van de Bedrijveninvesteringszone worden beschreven in het BIZ-plan. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten er vanuit de BIZ worden uitgevoerd, op basis van welke begroting.

Uitvoering

De activiteiten uit het BIZ-plan worden uitgevoerd door lokaal projectbureau Samen Meer Waarde, onder leiding van Boyd Bartels. De heer Bartels treedt op als parkmanager en wordt ondersteund door een back-office.

Financiën

Het SBHM bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan en een begroting op. Tevens wordt er met een jaarverslag verantwoording afgelegd aan zowel de participerende bedrijven als aan de gemeente. Deze worden openbaar gemaakt op deze website zodra beschikbaar.

Zoek op de website