MAAK EEN MELDING BUITENRUIMTE

Over SBHM

Per 1 januari 2016 is op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering Spijkenisse een BIZ (bedrijveninvesteringszone) van kracht. Vanuit deze BIZ werken alle ondernemers van Halfweg-Molenwatering samen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Over SBHM

De Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering (SBHM) bestuurt de BIZ op het bedrijventerrein. Dit zeskoppige bestuur werkt vrijwillig en onbezoldigd aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein, met een sterke positie in de regio.

Het bestuur bestaat uit:

Activiteiten BIZ

Vanuit de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering werken alle ondernemers en eigenaren in het gebied samen om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau en een sterke belangenbehartiging. De hoofdactiviteiten van de BIZ zijn:

  • Veiligheid
  • Schoon en heel
  • Bereikbaarheid
  • Belangenbehartiging
  • Duurzaamheid
  • Terreinmarketing en promotie
  • Organisatie en communicatie

Op de pagina Activiteiten vindt u verdere uitsplitsing van de activiteiten van de BIZ.

Participanten BIZ

De Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering bestaat uit 255 participanten. Zij zijn eigenaars danwel gebruikers van panden op Halweg I t/m IV of op Molenwatering. Onderstaande afbeelding geeft de afbakening van het BIZ-gebied weer.

SBHM_Gebied

BIZ-plan

De pijlers van de Bedrijveninvesteringszone worden beschreven in het BIZ-plan. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten er vanuit de BIZ worden uitgevoerd, op basis van welke begroting. U kunt het plan hier downloaden.

Uitvoering

Het BIZ-plan wordt uitgevoerd door lokaal projectbureau Samen Meer Waarde, onder leiding van Boyd Bartels. De heer Bartels treedt op als parkmanager en wordt ondersteund door een back-office in de uitvoering van de activiteiten van de BIZ. Er worden uitsluitend activiteiten uitgevoerd uit het eerder genoemde BIZ-plan.

Financiën

Het SBHM bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan en een begroting op. Tevens wordt er met een jaarverslag verantwoording afgelegd aan zowel de participerende bedrijven als aan de gemeente. Dit verslag wordt jaarlijks openbaar gemaakt op deze website.

  • Er zijn op dit moment geen activiteiten ingepland.