Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

“Zoveel mogelijk lokaal inkopen” – gemeente zoekt toenadering ondernemers

Wethouder Jan Willem Mijnans koestert de Nissewaarde ondernemer. Tijdens het inkoopontbijt van 16 februari benadrukte hij het belang van lokaal zakendoen: “Tegenwoordig speelt CO2 een grote rol in onze bedrijfsvoering, alleen al daarom moeten we ons best doen om onze ondernemers te kennen.”

BIZ-voorzitter Marnix Trouwborst gaf bijval: “Een lokale maatschappij spint garen bij een goed draaiende lokale economie. Ik durf te beweren dat geen enkele vereniging of culturele organisatie in onze gemeente zou overleven zonder de sponsorbijdrage vanuit het bedrijfsleven. Tel de werkgelegenheid daarbij op en je hebt helder waarom we zoveel mogelijk lokaal moeten besteden.”

Ontbijtbijeenkomst lokaal, regionaal en duurzaam inkopen

Vanuit de Gemeente Nissewaard zijn er een reeks bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van ‘Duurzaam Regionaal Inkopen Nissewaard’. Gemeente Nissewaard gaat samen met ondernemers in gesprek over hoe de regionale economie versterkt kan worden door meer regionaal in te kopen, aan te besteden en uit te voeren. Op 16 februari werd het thema ‘Grond- weg en waterbouw, groen en openbare ruimten’ verder uitgediept.

Waar mogelijk zoveel mogelijk lokaal

Gemeente Nissewaard geeft ondernemers inzicht in de wijze hoe zij regionaal inkopen. De gemeente hoopt hierdoor dichter bij de ondernemers te komen alsmede dat de ondernemers de gemeente wat beter begrijpt. Voor ondernemers komt antwoord op de vraag: “Hoe werkt het nou eigenlijk bij de gemeente?” Deze tweede sessie van de totaal vier sessies, gaf een unieke kijk in de “inkoopkeuken” bij de gemeente.

Er zijn verschillende voordelen om lokaal in te kopen. Eén daarvan is duurzaamheid. Het scheelt veel verkeersbewegingen door lokaal in te kopen en zo wordt de CO2-footprint naar beneden gebracht.

Versterk de lokale economie

Er liggen kansen op het gebied van duurzaam inkopen. Samenwerking tussen gemeenten en ondernemers op het gebied van duurzaam ondernemen en -inkopen is hierbij van cruciaal belang. Gemeente Nissewaard haalde tijdens deze sessie bij de ondernemers op wat ze als gemeente beter kunnen doen omtrent lokaal en duurzaam inkopen en wil inkopers en ondernemers meenemen in de ontwikkelingen hiervan. Op dit moment laten zowel ondernemers als de gemeente teveel kansen liggen op het gebied van opdrachtverlening en werkgelegenheid.

Aan het einde van de bijeenkomst, konden de aanwezigen reageren op stellingen door middel van het tonen van een groene of een rode kaart. Dit bracht verschillende waardevolle discussies tot gang. Al met al was het weer een constructieve sessie. De volgende sessie vindt plaats op 30 maart. Meld u hier alvast aan.

Zoek op de website