Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Webinar: samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers Zuid-Hollandse Delta

De arbeidsmarkt is ondanks de corona-crises nog volop in ontwikkeling en beweging. Landelijk maar ook regionaal gebeuren er mooie dingen. Hoe kijken ondernemers hier tegenaan?

Op woensdag 24 maart organiseerde de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt in het kader van de regio deal een webinar over het onderwerp Samen werken aan een toekomstbestendig Zuid-Hollandse Delta.

Deze online bijeenkomst die de samenwerkende gemeenten uit de regio Zuid-Hollandse Delta organiseren, was een vervolg op de sessie met partners uit het onderwijs van afgelopen 9 februari. Het onderwerp ‘Een leven lang ontwikkelen’ wordt aan de hand van vier thema’s besproken:

1. Hybride leren
2. Ruimte binnen wet- en regelgeving
3. Samenwerking bedrijfsleven; van buiten naar binnen
4. Matching vraag & aanbod vanuit perspectief student

Tijdens deze webinar werden de verbinding gelegd tussen bedrijfsleven en onderwijs en werd er, aan de hand van de vier thema’s, gekeken naar hoe bedrijfsleven en onderwijs samen kunnen bouwen aan een toekomstbestendige Zuid-Hollandse Delta.

Zoek op de website