Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Verkeershinder Groene Kruisweg en Baljuwplein voorbij

Onderstaand de voorlopig laatste update van provincie Zuid-Holland aangaande werkzaamheden aangaande het Baljuwplein en de N218/N493.

Hierbij de informatie van de provincie:

“In april 2017 startte de provincie Zuid-Holland met het groot onderhoud aan de Groene Kruisweg (N218/N493) vanaf Geervliet tot en met het Baljuwplein in Spijkenisse. Vanaf vandaag is de verkeershinder op de Groene Kruisweg en het Baljuwplein voorbij.

Baljuwplein

Oude verkeerssituatie

Het Baljuwplein, inclusief de Galvaniweg en Baljuwlaan, is weer open voor het doorgaande verkeer. De nieuwe rijbaan is echter nog afgesloten. De oude verkeerssituatie is van toepassing om diverse werkzaamheden uit te kunnen voeren zoals het aanleggen van het fiets- en voetpad in de fietstunnel van het Baljuwplein en het reinigen van de fiets- en bustunnel. De fietsomleiding blijft daarom van kracht tot eind oktober.

Weekendafsluiting

In het weekend van vrijdagavond 20 oktober tot en met zondagochtend 22 oktober wordt het Baljuwplein volledig afgesloten om de rotonde nog te asfalteren. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. Na de weekendafsluiting zal het Baljuwplein volledig worden opgeleverd in de nieuwe verkeerssituatie.

Groene Kruisweg

De voornaamste werkzaamheden aan de Groene Kruisweg zijn afgerond. Er worden nog wel een aantal kleinere werkzaamheden, met name ’s nachts, uitgevoerd, zoals:

  • Werkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties (VRI);
  • Werkzaamheden aan de openbare verlichting, zowel het aanleggen van kabels als het uitwisselen van armaturen;
  • Aanpassingen aan de bermen;
  • Werkzaamheden aan de bustunnel Malledijk, het aanbrengen van verwarming in de rijsporen en het aanbrengen van de nieuwe asfaltdeklaag;
  • Schilderen leuningwerk van de bustunnels;
  • Asfaltwerkzaamheden aan de busbaan vanaf het Baljuwplein tot en met de Hekelingseweg, frezen, slijpen van lussen, aanbrengen deklaag en aanbrengen markering.

Column Groot Nissewaard

Op de website van Groot Nissewaard is een column geplaatst over de werkzaamheden van dit project. Meer hierover is te lezen op: www.grootnissewaard.nl

Zoek op de website