Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Update onderhoud Groene Kruisweg (N218/N493)

Van juli tot en met oktober 2017 vindt er groot onderhoud plaats aan de Groene Kruisweg (N218/N493) van Geervliet tot en met het Baljuwplein in Spijkenisse van juli tot oktober 2017.

Hierbij geven wij u graag een update inzake deze werkzaamheden. Provincie Zuid-Holland deelde het volgende bericht met ons:

Nadat de voorbereidende werkzaamheden aan het Baljuwplein zijn afgerond, start het groot onderhoud op zaterdag 8 juli aan het Baljuwplein gedurende 6 weken. Tijdens deze werkzaamheden wordt het gemotoriseerd verkeer over één rijbaan geleid. De afslag Baljuwlaan en de afslag Galvaniweg zijn dan afgesloten.

Fietsers en voetgangers maken nu al gebruik van een omleidingsroute in beide richtingen via de Curieweg tot aan de fietstunnel onder de Baljuwlaan door. De omleidingsroute voor fietsers en voetgangers staat op: www.zuid-holland.nl/n218/n218-n493. Eind september wordt een weekend gepland waarbij het Baljuwplein volledig wordt afgesloten om de rotonde te asfalteren. U wordt hierover te zijner tijd nader geïnformeerd.

Tussen 14 juli en 4 september wordt er ook in 8 weekenden gewerkt aan de Groene Kruisweg N218/N493 tussen het Baljuwplein en Geervliet. Kijk voor de volledige planning en fasering op www.zuid-holland.nl/n218/n218-n493. Er is geen omleiding voor gemotoriseerd verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Groene Kruisweg tussen het Baljuwplein en Geervliet.

De doorstroming blijft tijdens alle werkzaamheden mogelijk, omdat te allen tijde één rijstrook per rijrichting beschikbaar blijft voor het doorgaande verkeer. U dient wel rekening te houden met vertraging. Het bestemmingsverkeer dat door het werkvak op de kruising moet, wordt doorgelaten.

Voor vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur: 070 – 441 6622.

Zoek op de website