Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Tweede ondernemersbijeenkomst Economisch Profiel Nissewaard

In vervolg op de bijeenkomst in februari wil de gemeente Nissewaard samen met u middels een vervolgbijeenkomst op 12 mei doorpakken om het economisch profiel van Nissewaard en haar individuele bedrijventerreinen te versterken.

Hiermee zorgen we er gezamenlijk voor dat Nissewaard aantrekkelijk blijft
als vestigingslocatie voor ondernemingen en er meer werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen gerealiseerd wordt.

De vervolgbijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 mei tussen 19.00u-21.00u via Microsoft Teams.


Doel van de bijeenkomst

Gemeente Nissewaard heeft als bedoeling om samen met u en andere belanghebbenden toe te werken naar een herkenbaar,
gedragen en duurzaam economisch profiel en agenda. De resultaten van het eerder onderzoek worden in dit proces meegenomen en vertaald naar de praktijk.

Bekijk de uitnodiging >>

Zoek op de website