Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Tips voor de brandpreventie van uw pand

Vanuit het KVO-overleg delen wij graag een handreiking inzake de brandpreventie in uw pand. Zijn er verbeterpunten binnen uw pand?

De BIZ organiseert zes keer paar jaar een KVO-overleg. Daarbij komen gemeente, politie, brandweer, handhavers en beveiliger bijeen in het hoofdkwartier van de BIZ om actuele activiteiten omtrent de veiligheid van Halfweg-Molenwatering te bespreken.

Het KVO, kort voor: Keurmerk Veilig Ondernemen, staat garant voor een structurele werkwijze ten aanzien van het borgen van de veiligheid van ons bedrijventerrein.

Handreiking voor uw pand

Dit keer verzocht de brandweer de BIZ om een document te delen inzake brandpreventie in uw pand op Halfweg-Molenwatering. Welke maatregelen kunt u nemen om uw pand brandveilig te maken en te houden? Waar moet u aan denken? Uw pand moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

In deze handreiking van de brandweer staan de voorwaarden waar uw pand aan moet voldoen. U vindt tips waaraan u als gebruiker moet denken.

Download de informatie over brandpreventie >>

Zoek op de website