Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Terugblik drukbezochte Duurzaamheidskring Nissewaard

Op dinsdagochtend kwam een grote groep ondernemers bijeen om te discussiëren over duurzaamheidsonderwerpen op Halfweg-Molenwatering. We waren te gast bij Carlton Oasis Hotel en werden door verschillende sprekers bijgepraat over collectieve afvalinzameling, klimaatadaptatie en duurzame energie. We blikken terug op een zeer geslaagde ochtend.

Duurzaam Halfweg-Molenwatering

Het is nog vroeg wanneer de eerste ondernemers de grote zaal van het Carlton Oasis Hotel binnenlopen. Tijdens de start van de bijeenkomst moeten er zelfs stoelen bijgehaald worden. BIZ voorzitter Arie van Gorsel opent de bijeenkomst: “Duurzaamheid is een hot topic. Dat blijkt wel uit de opkomst. We hebben interessante onderwerpen op het programma staan en afgelopen periode hebben we hele ontwikkelingen met elkaar doorgemaakt op het gebied van duurzaamheid”. Dagvoorzitter Boyd Bartels heet de deelnemers van harte welkom en neemt ons verder mee in het programma van de ochtend.

Green Deal Nissewaard

De eerste spreker van de ochtend, wethouder Chris Hottentot, neemt ons mee in de stand van zaken van de Green Deal die in 2022 is afgesloten. “We zijn nu twee jaar verder sinds de ondertekening van de Green Deal”, vertelt wethouder Hottentot. “Het is goed dat de BIZ deze duurzaamheidsbijeenkomsten blijft organiseren. We hebben met elkaar mooie projecten bereikt. In 2022 hebben we samen met de BIZ de entrees van het bedrijventerrein aangepakt. Helaas is niet alle beplanting goed aangeslagen, dus hier gaan we dit jaar weer mee verder”. Verder haalt de wethouder de samenwerking tussen Reinis en Milieu Service Nederland aan en maakt daarmee gelijk een mooi bruggetje naar de volgende spreker: “Het heeft lang geduurd, maar BIZ bestuurslid Marcel Benner heeft de start van een collectieve afvalinzameling voor elkaar gekregen”.

Samenwerking Reinis en Milieu Service Nederland

Dion van Ark van Milieu Service Nederland neemt het stokje over. Hij introduceert het platform Milieu Service Nederland. “Wij helpen ondernemers verder op het gebied van afvalinzameling, zero waste en circulaire bedrijfsvoering. Voor dit gebied zijn we een samenwerking met Reinis aangegaan, om het aantal transportbewegingen op het bedrijventerrein te minimaliseren”, aldus Dion. Eerder is het niet gelukt om met Reinis te komen tot een white label afvalinzameling, doordat Reinis niet alle soorten afval kan verwerken. “Daarom is Milieu Service Nederland erbij gekomen. Wij werken met veel verschillende partners samen en kunnen daardoor ook bijvoorbeeld het chemisch afval verwerken. We willen alleen Reinis laten rijden in het gebied, tenzij zij het niet kunnen verwerken, dan regelen we zo efficiënt mogelijk hoe het anders kan. Dit scheelt in het aantal transportbewegingen, maar ook in uw portemonnee”. Reinis is dus de uitvoerende partij en Milieu Service Nederland regelt de rest. Binnenkort gaan accountmanagers van Milieu Service Nederland langs de ondernemers, om de samenwerking nader toe te lichten. De eerste stap is gezet!

Het voorkomen van natte voeten op Halfweg-Molenwatering

Vervolgens was Wilco van Bodegraven aan de beurt om wat te vertellen over klimaatadaptatie. “Afgelopen jaren merken we dat de temperatuur flink aan het stijgen is. Vooral op bedrijventerreinen is er last van hittestress. De gevoelstemperatuur ligt in de zomer regelmatig boven de 40 graden door alle verharding en daken die warmte opnemen en afstralen”. De hoeveelheid “grijs” op een bedrijventerrein zorgt er ook voor dat er wateroverlast is bij een hevige regenbui. Gelukkig zijn er genoeg oplossingen. “Groen aanbrengen op het terrein zorgt voor verkoeling, maar ook voor de opname van water tijdens een regenbui. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van groene parkeerplaatsen, vergroening van de gevel/het dak, het opslaan van water op het dak of het plaatsen van een watertank onder de grond”. Wilco sluit het verhaal af met een interactieve sessie waarbij ondernemers kunnen aangeven in hoeverre zij al met hittestress en wateroverlast te maken hebben. Er blijkt vooral behoefte te zijn aan goede voorbeelden van andere ondernemers en bedrijventerreinen hoe zij invulling hieraan geven. “Het gezamenlijk aanpakken van dit onderwerp is wel de meerwaarde van de BIZ”, vult Annemieke Lemaire, office manager bij Kongsberg, enthousiast aan. “Als we samen met meerdere ondernemers bijvoorbeeld stenen afvoeren en groene parkeerplaatsen aanleggen, gaan de kosten omlaag. We moeten het vooral samen doen”.

Duurzame energie

We zijn alweer bij het laatste gedeelte van de ochtend aangekomen. Mitchell de Ruijsscher, ondernemer bij Enerless, vertelt ons over het onderzoek naar zonnepanelen dat is uitgevoerd op Halfweg-Molenwatering. “23% van de bedrijven heeft (gedeeltelijk) zonnepanelen op het dak liggen. Dat ligt net boven het landelijk gemiddelde”, vertelt Mitchell. “We merken vooral onzekerheid bij ondernemers waarom ze het dak nog niet vol hebben liggen. Mogen ze straks nog terugleveren? Gaan vanwege netcongestie de zonnepanelen uit op piekmomenten?”. Dit is gelijk een mooie brug naar de volgende spreker. Dennis Iseger beleidsadviseur bij Gemeente Nissewaard vertelt ons meer over netcongestie in de gemeente. “Er is file op de elektriciteitsmarkt. Spijkenisse staat op rood bij de afname kant. Dit betekent dat er te veel vraag naar stroom is in dit gebied. En ontwikkelingen, zoals de ingang van de emissievrije zone in Rotterdam, zorgen er voor dat de vraag alsmaar toeneemt”. Er liggen plannen om aan de westzijde van Halfweg-Molenwatering een nieuw transformatiestation te bouwen. Naar verwachting is deze in 2028 gereed, maar het is onduidelijk of dit het netcongestieprobleem hier oplost.

De kansen van een energieplatform

Mitchell neemt het woord weer over en vertelt hoe we het probleem kunnen omzetten in kansen. “Het vormen van een energieplatform kan ervoor zorgen dat het netcongestieprobleem wordt ondervangen”, vertelt Mitchell. “Dit is een handelsplatform waarbij we de vraag en aanbod van verschillende ondernemers in kaart brengen, om zo aan elkaar energie uit te wisselen”. Het voordeel hiervan is dat ondernemers minder afhankelijk zijn van netbeheerders en het bespaart op de energiekosten. “Door het delen van energie en het toepassen van smartdata, ontstaat er ruimte op het net. Het is van belang dat we dit lokaal samen doen”. De volgende stap is de lokale situatie verder in kaart brengen. Waar ligt de behoefte bij de ondernemers? Vervolgens worden de werkelijke verbruiksgegevens op grotere schaal geanalyseerd. Wilt u ook meedoen? Stuur dan een mail naar mderuijsscher@enerless.nl.

BIZ voorzitter Arie van Gorsel sluit de bijeenkomst af: “Ik ben trots op de discussie die tijdens de presentaties werd gevoerd door de ondernemers. Dit laat weer zien hoe het thema leeft op Halfweg-Molenwatering en hoe waardevol deze informatie weer is geweest.” Na afloop hebben de deelnemers de gelegenheid om bij te praten onder het genot van een lekker kopje koffie. We blikken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Zoek op de website