Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Ontbijtsessie Wethouders en ondernemers: genoeg gespreksstof

Op 27 september jl. ontbeten wethouder Soeterboek en Bal in lokale ‘zakelijke kweekvijver’ het Huis van Morgen met ondernemers uit gemeente Nissewaard. Personeel, duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit: er was genoeg te bespreken!

Deze ontmoetingen zijn geïnitieerd door de gemeente en het Huis van Morgen en verkorten de lijnen tussen ondernemend Nissewaard en Wethouder Leon Soeterboek (verantwoordelijk voor zorg, welzijn, cultuur, economische zaken en evenementen) en Wethouder Igor Bal (verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, verkeer en vervoer, werk en inkomen, dierenwelzijn en agrarische zaken).

Tijdens zo’n informeel ontbijt gaan een aantal ondernemers/managers, onder leiding van gespreksleider Gerard de Haan, met de wethouders in gesprek en brengen hun plus-, verbeter- en knelpunten ter tafel.

Deze keer waren te gast: Jan Kees Korteweg (EBS), Frans Mikkers (Venus & de Waard), René Molendijk (Aannemersbedrijf D.C. Molendijk), Jan Willem Stoof (Stoof), Natalie van Burik (Kongsberg Maritime Holland B.V.), en Daan van der Ent (Van der Ent TOP Movers)

Behoefte aan vakkrachten

Na de voorstelronde komt er vrijwel direct een interessante discussie op gang over het moeilijk invullen van vacatures. Vooral het invullen van specifieke vacatures, zoals bijvoorbeeld kraanmachinist, is lastig, vertelt René Molendijk. Er zijn geen erkende opleidingen beschikbaar voor deze functie.

Ook Jan Willem Stoof geeft aan dat de groei van zijn bedrijf stagneert door gebrek aan gespecialiseerd personeel. Dit geldt ook voor Nathalie Burik bij Konsberg Maritieme, waar geldt dat het verkrijgen van het juiste personeel op HBO niveau erg lastig is.

De bestaande leerlijnen sluiten onvoldoende aan. Volgens Jan Willem Stoof ontbreekt het de kandidaten nog weleens aan opvoeding: “Zoals je stoel aanschuiven en je troep opruimen. Dit moet de leerlingen vaak ook nog worden geleerd waardoor (jong) personeel opleiden voor ons simpelweg niet kostendekkend is.”

To-do-lijst duurzaamheid

Wethouder Bal brengt in dat hij een To-do-lijstje samenstelt op het gebied van Duurzaamheid: “Kunt u mij helpen om deze te vullen? Uiteraard hebben we zelf zo onze ideeën, maar ik ben benieuwd wat u belangrijk vindt.”

Nathalie Burik is benieuwd waarom er geen (gesubsidieerde) projecten zijn waarmee alle platte bedrijfsdaken met zonnepanelen worden belegd. Dit blijkt in de realiteit vaak onuitvoerbaar, zo weet voorzitter Gerard de Haan: “Tijdens de duurzaamheidskring vertelde een expert dat dit komt doordat de constructies van veel daken vaak niet geschikt zijn voor zonnepanelen.”

Aanbestedingen voor lokale ondernemers

René Molendijk vraagt of de gemeente eens goed wil kijken naar de eisen waaraan een ondernemer moet voldoen om mee te kunnen schrijven in een aanbesteding. Deze eisen worden namelijk steeds hoger en er worden veel certificaten gevraagd, soms ook certificaten die elkaar overlappen. Hierdoor is het voor de kleine ondernemer haast niet meer op te brengen om mee te doen in een bestek van de gemeente: “Ga in gesprek met ondernemers die verstand hebben van de werkzaamheden om zo te bepalen wat er in een bestek zou moeten komen.”  

Mobiliteit en bereikbaarheid

Nathalie van Burik heeft een mobiliteitsvraagstuk: “De parkeerdruk op het terrein wordt steeds hoger, mede dankzij een aantrekkende economie. De gemeente wil graag de mensen die het terrein bezoeken bewegen om met het OV, de fiets of per voet te komen. Maar dit terrein is daar niet geschikt voor. Er zijn veel te weinig voetpaden op het terrein waardoor het levensgevaarlijk is om over het terrein te lopen of te fietsen.”

Jan Kees Korteweg vult aan dat EBS in gesprek is met de gemeente over het inzetten van elektrische shuttles om de mensen te vervoeren van bijvoorbeeld de bushalte naar het bedrijf. Natuurlijk is dit een mooie oplossing maar Nathalie pleit voor meer voetpaden op het terrein en geeft de volgende boodschap mee aan de Wethouders: “Kijk naar de mens die het werk moeten uitvoeren, plaats voetpaden! “

Boyd Bartels vertelt over een project waarmee werknemers twee maanden gratis kunnen reizen met het OV. meer informatie is te vinden: www.filedier.nl/probeerpas  

Veiligheid: blijvende aandacht nodig

Frans Mikkers heeft zijn bedrijf gevestigd aan de Bohrweg. Hij ondervindt daar veel overlast van met name hangjongeren die veel vuil achterlaten. Daan van der Ent vult aan dat de Lorentzweg vaak wordt gebruikt als raceplek. Graag willen de beide heren dat hier aandacht voor is vanuit de gemeente.

John Kruythoff werkt aan een programma waarmee hij de kansen wil vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: “Uiteindelijk is dat de vijver waar we met z’n allen in gaan vissen, omdat het lastig is om aan goed personeel te komen.” Voor meer informatie kan er contact met hem opgenomen worden.

Na een dynamische en informeel ontbijt bedankt de gespreksleider de aanwezigen en wenst hen een voorspoedige werkdag.

Zoek op de website