Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Onderzoek collectief energie opwekken Halfweg-Molenwatering

Wilt u bijdragen aan een schoner milieu, of juist besparen op uw kosten voor energie? Werk dan nu mee aan het onderzoek energie opwekken op Halfweg-Molenwatering.

Gemeente Nissewaard voert dit onderzoek uit in samenwerking met lokaal bureau Enerless Advies en Energiemanagement onder de bedrijven op Halfweg-Molenwatering. Centraal staat daarbij: het vinden van draagvlak voor concrete initiatieven op het gebied van energieopwekking op het bedrijventerrein. Hierbij zal uiteraard worden aangehaakt op bestaande initiatieven waar mogelijk.

Uiteraard ondersteunt de BIZ Halfweg-Molenwatering dit initiatief van harte. Duurzaamheid is immers ook een pijler van de BIZ.

Doe nu mee aan het onderzoek >>

Informatiebrief

Onderstaand leest u de informatiebrief die onlangs werd verstuurd aan de bedrijven op Halfweg-Molenwatering:

In Nissewaard zijn ondernemers al volop bezig met duurzaam ondernemen. Zo vindt er periodiek een Duurzaamheidskring Nissewaard plaats, waar ondernemers doelgericht aan de slag gaan met energiebesparing en andere vormen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Op het gebied van besparing zijn er nu dan ook al een fors aantal bedrijven actief bezig met het monitoren en optimaliseren van hun energieverbruik, oa binnen BespaarCase Nissewaard werden er al vele kilowatturen en euro’s bespaard.

Hoe verder? Als gemeente blijven wij de huidige bespaarinitiatieven graag ondersteunen, maar wij kijken daarbij ook graag verder.

Luisterend naar de ondernemers van Halfweg-Molenwatering is de volgende logische stap: collectieve energieopwekking. Ook op dit vlak hebben al diverse bedrijven al stappen ondernomen op het bedrijventerrein. Er liggen echter nog veel meer kansen.

Wij onderzoeken nu dan ook graag samen met u waar de kansen liggen voor het collectief opwekken van energie op Halfweg-Molenwatering. Daarbij geldt uiteraard: hoe meer ondernemers er aanhaken, hoe meer er mogelijk is. Wij horen graag welke kansen u ziet en welke ambities uw bedrijf heeft.

Doe mee!

Ons onderzoek dient als opstap naar het in gang zetten van concrete energie-opwekkingsprojecten op Halfweg-Molenwatering. Zorg dus dat u uw stem nu laat horen, zodat u optimaal kan meeprofiteren. Om uw wensen en ideeën goed in kaart te brengen vragen wij u om een korte vragenlijst in te vullen via:

www.enerless.nl/halfwegmolenwatering

Tevens gaan wij graag het gesprek met u aan, om zo nog beter inzicht te krijgen in de behoeften van uw bedrijf. U kunt u bij het voltooien van de vragenlijst aanmelden voor dit verdiepingsgesprek.

Achtergrond

Gemeente Nissewaard verricht dit haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met Enerless Advies en Energiemanagement (gevestigd aan de Fermiweg op Halfweg-Molenwatering). Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, in het kader van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de provincie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het haalbaarheidsonderzoek collectief energie opwekken Halfweg-Molenwatering? Neem dan contact op met Hendry Klooster van Enerless (tel: 085-8771359, halfwegmolenwatering@enerless.nl).

Wij hopen dat wij uw interesse gewekt hebben. Zodat wij vervolgens gezamenlijk de eerste stappen kunnen zetten richting een optimale energiebesparing voor uw bedrijf én bedrijventerrein.

Zoek op de website