Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Nissewaard breidt hulp aan ondernemers uit

Gemeente Nissewaard heeft de regeling Herstelbudget voor ondernemers verlengd én uitgebreid. Ondernemers maken nu aanspraak op een hogere vergoeding voor gemaakte corona-kosten.

De eerdere regeling bood ondernemers de gelegenheid, een bijdrage van maximaal € 500 bij de gemeente aan te vragen als tegemoetkoming in de kosten vanwege coronamaatregelen. Het bedrag is nu verhoogd tot maximaal € 1.000 en de verruimde regeling loopt tot 1 oktober 2021.

Aangepast

De gemeenteraad heeft in mei 2020 € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de gevolgen van de coronacrisis. Daarin is € 0,5 miljoen gereserveerd voor steun aan lokale ondernemers. De eerdere regeling Herstelbudget wordt nu aan de laatste ontwikkelingen aangepast.

Ondernemers moeten vóór 31 maart 2021 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Het individuele bedrag per onderneming is verhoogd naar maximaal € 1.000 en de mogelijkheden om het bedrag te besteden zijn verruimd.

Gesprekken

In de afgelopen maanden is er zo’n 130 keer een beroep gedaan op het Herstelbudget en in 115 gevallen is er ook een bedrag uitgekeerd. De afgelopen maanden is uit de gesprekken die de gemeente regelmatig met de lokale ondernemers voert, gebleken, dat wijziging van de bestaande regeling zeer gewenst was.

Zo kunnen de ondernemers die, ondanks de moeilijke situatie vanwege corona, na de zomer van 2020 een onderneming/winkel startten en voor 31 maart 2021 bij de KvK ingeschreven stonden, ook een aanvraag voor de tegemoetkoming indienen. Ondernemers die al eerder een aanvraag hebben gedaan, mogen opnieuw een aanvraag doen op basis van de nieuwe regeling.

Contact

Wethouder Economie, Léon Soeterboek, had de afgelopen maanden contact met vele ondernemers in de horeca, de detailhandel, met de BIZ en met de ondernemersverenigingen in Nissewaard:

“Dat contact met de ondernemers vind ik heel belangrijk. De signalen hebben er mede toe geleid dat we de regeling hebben aangepast. Ze hebben het ongelofelijk moeilijk en dan is het fijn om te weten dat we hen met de nieuwe regeling Herstelbudget kunnen ondersteunen, ook is dat voor sommigen maar een druppel op de gloeiende plaat.”

Naast de regeling Herstelbudget steunt de gemeente de ondernemers onder andere ook met regelingen voor uitstel van gemeentelijke belastingen en facturen. Voor meer informatie over het herstelbudget kijk op www.herstelbudgetnissewaard.nl.

Zoek op de website