Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Meer dan 250 medewerkers of omzet meer dan 50 miljoen? Verplichte energieaudit!

BIZ-partner op het gebied van duurzaam ondernemen, Stichting Stimular, deelt graag weer interessante informatie inzake energiemaatregelen die bedrijven dienen te nemen op basis van een Europese richtlijn. Deze informatie is relevant voor de grotere bedrijven, of ketens, op Halfweg-Molenwatering.

Onlangs is een nieuwe Europese richtlijn ingegaan: de Energie Efficiency Directive (EED). Deze richtlijn houdt in dat bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro verplicht zijn om iedere 4 jaar een energieaudit uit te laten voeren. De oorspronkelijke deadline van 5 december 2015 is niet gehaald, maar de omgevingsdiensten zijn inmiddels gestart met handhaving van deze eis. Zorg daarom dat u voorbereid bent en op korte termijn start met uw energie audit.

De audit bestaat uit een uitgebreid energiebesparingsonderzoek, waarbij alle energieverbruikers in kaart zijn gebracht (energiebalans) en besparende maatregelen met terugverdientijden worden doorberekend. Daarnaast bestaat de audit ook uit een mobiliteitsonderzoek, waarin de besparingsmogelijkheden op het wagenpark en zakelijk verkeer in beeld worden gebracht.

Verplichte audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar? Dan bent u verplicht deze audit zo spoedig mogelijk uit te voeren. Let op: ook als u meerdere vestigingen of BV’s heeft die samen boven de 250 medewerkers of 50 miljoen omzet uitkomen, is de energie audit voor u verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Als u de afgelopen 4 jaar al een uitgebreid energiebesparingsonderzoek heeft ingediend bij DCMR bent u vrijgesteld van het energieonderzoek en is alleen nog een aanvullend mobiliteitsonderzoek vereist.
  • Als u deelneemt aan MJA3 of het ISO 14001 certificaat inclusief de ISO 14051 bent u vrijgesteld van het energieonderzoek en is alleen nog een aanvullend mobiliteitsonderzoek vereist.
  • Als u een Lean and Green award heeft, bent u vrijgesteld van het mobiliteitsonderzoek en is alleen nog een aanvullend energieonderzoek vereist.

Korting voor BIZ-bedrijven

Stichting Stimular heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van zowel energie- als mobiliteitsonderzoeken en kan deze onderzoeken tegelijkertijd uitvoeren, zodat u tijd en kosten bespaart. Deelnemers aan BIZ Halfweg-Molenwatering ontvangen daar bovenop 15% korting op de diensten van Stimular.

Neem voor meer informatie contact op met Stefan Romijn via 010-238 28 27 of s.romijn@stimular.nl.

Meer informatie over de EED-richtlijn is te vinden op www.rvo.nl/kansen-voor-energie-efficiency-met-nieuwe-richtlijn-eed.

Zoek op de website