Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Lokaal en duurzaam inkopen hoog op de agenda bij gemeente Nissewaard

Een jaar geleden zetten gemeente Nissewaard, Ondernemersvereniging Nissewaard en BIZ Halfweg-Molenwatering de handtekening om het lokaal inkopen binnen de gemeente te stimuleren. Inmiddels zijn we een jaar verder. Er zijn veel stappen gezet op het gebied van lokaal en duurzaam inkopen, maar we moeten de lokale ondernemers onder de aandacht blijven houden. We blikken terug naar een zeer geslaagde bijeenkomst.

Samenwerking BIZ, OVN en gemeente Nissewaard

Het is nog vroeg wanneer de eerste deelnemers de kantine van Voorne-Putten Werkt binnendruppelen. Gelukkig worden we warm ontvangen met goede koffie en een heerlijk ontbijt. Dagvoorzitter Boyd Bartels heet ons van harte welkom en geeft al gauw het stokje over aan wethouder Hamerslag: “We hebben afgelopen periode belangrijke slagen gemaakt op het gebied van lokaal inkopen. Er ligt nu bij ondernemers een vergrootglas op het inkoopproces van de gemeente, maar door de goede samenwerking tussen de BIZ, OVN en gemeente ontstaan er meer kansen voor ondernemers.”

Inkoopbeleid gemeente Nissewaard

Vervolgens begint Karin Mailly – van Kranenburg, senior inkoper van gemeente Nissewaard, met een filmpje over het inkoopproces van de gemeente. “In 2023 is het inkoopbeleid van de gemeente aangepast. Het drempelbedrag voor éénmalige opdrachten van leveringen/diensten één op één te gunnen, is verruimd van €50.000,- naar €70.000,-. Deze ophoging van het ‘laaghangend fruit’ zorgt voor meer ruimte om éénmalige opdrachten één op één aan lokale ondernemers te gunnen”, vertelt Karin. “De banden met lokale ondernemers zijn er al, maar het is goed om jezelf als ondernemer onder de aandacht te blijven brengen bij de afdelingen die over de enkelvoudige/meervoudige onderhandse aanbestedingen gaan. Hier liggen de meeste mogelijkheden voor ondernemers en hoef je niet aan strenge Europese richtlijnen te voldoen”. Naar aanleiding van het verhaal van Karin komt er bij de ondernemers een interessante discussie op gang. Hieruit komt naar voren dat er behoefte is aan “speeddaten” met verschillende afdelingen van de gemeente. De BIZ, OVN en gemeente gaan verder aan de slag om zo’n bijeenkomst vorm te geven. Binnenkort hoort u hierover meer.

Status tien punten

Vorig jaar hebben de ondernemers gezamenlijk met de gemeente 10 actiepunten opgesteld welke moeten bijdragen aan meer lokale inkoop. Karin neemt ons mee in de status hiervan. “Inmiddels zijn er verschillende workshops aan ondernemers gegeven om ze een kijkje in de keuken te geven van ons inkoopproces en hoe een aanbesteding via Tenderned werkt. Ook worden er vier keer per jaar kennissessies voor collega’s intern georganiseerd om onder andere lokaal en duurzaam inkopen onder de aandacht te brengen. Wel liggen er nog kansen in de app voor ondernemers van de BIZ en OVN. Hier zijn nog niet veel afdelingen vanuit de gemeente bij aangesloten.”

Geen aanbesteding is hetzelfde

“Er is vorig jaar €344 miljoen uitgegeven door de gemeente. Hiervan was €175 miljoen beïnvloedbaar. Ruim €32 miljoen daarvan is uitgegeven aan lokale ondernemers. . De Europese aanbesteding procedure levert ook veel vragen op bij ondernemers. Vooral aan de eisen die hierbij worden gesteld, bijvoorbeeld het hebben van bepaalde certificeringen. “Als u niet aan de eisen kunt voldoen, kunt u ook partners zoeken die dit wel kunnen. Wanneer het bijvoorbeeld een vereiste is om een ISO-certificaat te hebben, is het ook voldoende als de leverancier dit heeft waarmee u zich dan inschrijft op de aanbesteding.” Wethouder Mijnans vult dit aan: “Er zijn verschillende wegen naar Rome, of in dit geval naar de gemeente. Het is goed om vanuit de gemeente op papier te zetten wat ook de mogelijkheden of alternatieven zijn”. Binnen de aanbestedingsprocedure is er ook zat ruimte voor vragen (nota van inlichtingen). “Zie dit ook als een onderhandeling. En bij vragen, stuur een mail naar inkoop1@nissewaard.nl”.

Wethouder Hamerslag legt het veranderende inkoopproces verder toe: “Afgelopen jaren is de inkoop door gemeente Nissewaard veranderd. In het verleden werden veel opdrachten één op één aan lokale ondernemers gegund. De laatste jaren is er veel aandacht voor rechtmatigheid. De gemeente wordt hierdoor gedwongen om gelijksoortige opdrachten als één opdracht aan te besteden. Hierdoor worden er steeds vaker grote aanbestedingen (raamovereenkomsten) voor meerdere jaren in de markt gezet en steeds minder kleinere opdrachten één op één gegund. Mocht u in de toekomst zaken willen blijven doen met de gemeente, zou u zich hierop moeten instellen”. Als laatste wil de gemeente de ondernemersvereniging en BIZ bedanken en een compliment geven dat ze de inkopers de ruimte geven om uitleg te geven en slagen te maken in het bevorderen van lokaal inkopen.

Durf te vragen

Door bijeenkomsten als deze krijgen ondernemers de kans om vragen aan team inkoop te stellen. De inkopers zijn er ook voor de ondernemers en willen graag helpen. Stel dus gerust vragen. “Vanuit de BIZ en OVN worden ondernemers veel mogelijkheden aangeboden, zoals een bijeenkomst als nu om ook uw vragen te kunnen stellen”, vult BIZ-voorzitter Arie van Gorsel aan. “Het is jammer dat de opkomst dan ook tegenvalt”. Ondernemer Ron Smit vult aan: “Ondernemers moeten onder-nemen, dus niet alles komt naar je toe, maar je moet het ook ophalen. Dat kan mooi tijdens deze situaties”. Gelukkig wordt de bijeenkomst onder ondernemers als boeiend en positief ervaren. We sluiten de bijeenkomst af met een inspirerend werkbezoek door Voorne-Putten Werkt.

Zoek op de website