Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Interessant: rapport ‘De arbeidsmarkt in 2040’

De arbeidsmarkt is altijd in beweging geweest en zal dat dus ook blijven, maar hoe? Welke kant gaat het in de komende jaren uit in Nederland. Gaan we meer parttime banen krijgen, tijdelijke contracten, meer zzp’ers. Interessante vragen. Wij delen graag een interessant rapport met u van de hand van Paul de Beer verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

“De komende 25 jaar zal zich naar verwachting een aantal ingrijpende veranderingen voltrekken, maar een aantal andere aspecten van de arbeidsmarkt zal betrekkelijk weinig veranderen.

De belangrijkste veranderingen worden vermoedelijk niet veroorzaakt door veel besproken trends als technologische ontwikkeling, flexibilisering en vergrijzing. Het zijn juist de tragere, maar gestage veranderingen die minder in het oog lopen, die de meest ingrijpende gevolgen hebben. Dat zijn de trends van de opmars van de werkende vrouw, de explosieve groei van deeltijdwerk, het langer doorwerken, de verdere groei van de dienstensector en de toename van het aantal hoog opgeleiden. In 2040 zullen/zal:

 • evenveel vrouwen als mannen betaald werk hebben;
 • drie op de vier werkenden een deeltijdbaan hebben;
 • we gemiddeld tot 68-jarige leeftijd doorwerken;
 • de helft van de beroepsbevolking hoog opgeleid zijn;
 • nog maar een op de twintig werkenden in de landbouw, industrie of bouwnijverheid emplooi vinden.

Tegelijkertijd zal de arbeidsmarkt in een aantal andere opzichten betrekkelijk weinig veranderen. In 2040 zullen/zal:

 • de helft van de werkenden 45 jaar of ouder zijn (nu is de helft ouder dan 42 jaar);
 • drie op de vijf werkenden nog altijd een vast contract hebben (nu twee op de drie);
 • we gemiddeld 12 jaar, een jaar langer dan nu, bij dezelfde baas werken;
 • we per uur een derde meer produceren dan nu;
 • nog steeds drie op de tien banen elementaire en lagere banen zijn (evenveel als nu);
 • er geen grote onderklasse zijn ontstaan.

 

Download het volledige rapport

Zoek op de website