Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Informatie van gemeente over vluchtelingenopvang

Gemeente Nissewaard heeft op haar website een informatiepagina ingericht ten aanzien van de beoogde vluchtelingenopvang op Halfweg-Molenwatering.

Op deze pagina wordt onder andere de volgende voorlopige planning weergegeven.

3 maart:
Principebesluit van het college van burgemeester en wethouders

14 maart:
Inloopspreekuur gemeenteraad

15 maart:
Gemeenteraadscommissie Bestuur

22 maart:
Ingelaste gemeenteraadsvergadering

29 maart:
Definitief collegebesluit

maart – april:
Aanvraag omgevingsvergunning door eigenaar van het pand en het COA

april – juni:
Verbouwing en inrichting van het pand door eigenaar

juni – juli:
Opvang vluchtelingen van start

Meer informatie

Lees meer op de website van Gemeente Nissewaard.

Zoek op de website