Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Hoe vraaggericht is bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering?

Hoe brengt Halfweg-Molenwatering vraag en aanbod van bedrijfsruimte in evenwicht? Enige tijd geleden gingen diverse belangrijke stakeholders hier uitgebreid over in gesprek op het hoofdkwartier van de BIZ.

“Op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering staan diverse meters leeg. Te veel meters, voor het mooie. Want dat kan leiden tot verdere leegloop, verloedering of verarming van de invulling. En daar is niemand bij gebaat. Niet de eigenaar, de buren, de gemeente en ga zo maar door.

Gemeente Nissewaard en de Bedrijveninvesteringszone Halfweg-Molenwatering (BIZ) nemen het initiatief om verdere terugloop tegen te gaan. Door het gebied interessanter te maken, door tools te ontwikkelen en misschien zelfs door stimuleringsmaatregelen door te voeren. Maar dan wel vraaggericht, want waar geen behoefte aan is, wordt ook niet ingezet.”

Aldus de insteek van de bijeenkomst waar – op initiatief van Stichting BIZ – ondernemers, makelaars, taxateurs en gemeente met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de voorstelronde wordt al snel duidelijk dat iedereen nieuwsgierig is naar wat dit gesprek gaat brengen.

Cijfers versus beleving

Uit de cijfers van de gemeente blijkt dat er op het bedrijventerrein een leegstand is van ongeveer 5% voor bedrijfsruimte en ongeveer 18% voor kantoorruimte. Een leegstand van 5% voor bedrijfsruimte is minimaal gewenst, zodat er voldoende frictie is voor ondernemingen om te verhuizen. De eerste reactie is dat er juist meer bedrijfsruimte gewenst is, voor gezond huisvesten en werkgelegenheid.

Een aanwezige ondernemer geeft aan dat hij een groter pand zoekt met kantoorruimte, loods en buitenruimte. Nu is zijn onderneming gedwongen gevestigd in twee panden, aan de Laanweg en Newtonweg. Halfweg-Molenwatering biedt echter vrijwel geen mogelijkheden om te verhuizen. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezige makelaars. Zij ondervinden ook een toename van vraag naar grotere bedrijfsruimte met buitenruimte in de markt

Er wordt al snel gesproken over uitbreiden en zelfs het ontwikkelen van een Halfweg V, maar ook herontwikkeling van het bedrijventerrein komt aan de orde. Bereikbaarheid en parkeren is daar ook onderdeel van. De ondernemers ervaren hier problemen. Wat voor mogelijkheden zijn er, wat kan de gemeente doen om de infrastructuur te verbeteren en hoe creëren we draagvlak om collectief dit aan te pakken?

Gespreksleider Boyd Bartels concludeert dat er een verschil is tussen de feiten en de beleving. De gemeente Nissewaard heeft aan de hand van de cijfers namelijk een ander beeld dan de ondernemers en makelaars. Het is nu belangrijk om de leegstandsmonitor te verbreden en dat onderzoek wordt gedaan naar de leegstand op het bedrijventerrein.

Koppeling vraag en aanbod

Amber Fransen gaat – aanhakend op de vragen vanuit het rondetafelgesprek – onderzoek doen naar de leegstand op het bedrijventerrein, als afstudeeropdracht in haar stageperiode bij projectbureau ‘samen meer waarde’. Zij gaat samen met de gemeente Nissewaard en ondernemers in gesprek om haar onderzoek uit te voeren. Alle aanwezigen zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek.

Tijdens dit rondetafelgesprek zijn er veel vragen en ideeën ter tafel gekomen. De aanwezigen komen dan ook graag nogmaals samen om gezamenlijk verdere stappen te zetten om vraag en aanbod op Halfweg-Molenwatering beter op elkaar te laten aansluiten.

Zoek op de website