Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Hoe duurzaam was u in 2017?

Hierbij delen wij graag een artikel van BIZ-partner Stichting Stimular over enkel hulpmiddelen die zij bieden inzake duurzaamheid binnen uw organisatie.

“Het nieuwe jaar is aangebroken, tijd om de balans over 2017 op te maken. Hoe ver bent u op weg naar een klimaatneutrale en duurzame bedrijfsvoering? Om uw resultaten zichtbaar te maken kunt u de Milieubarometer en de MVO-balans gebruiken, die de gemeenten op Voorne-Putten u kosteloos aanbieden.

De Milieubarometer is een waardevol hulpmiddel bij het besparen op energie, water, afval en vervoer. Na het invullen van energieverbruik en andere milieugegevens vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken en kengetallen die inzicht geven in de eigen milieuprestaties. Hij laat zien waar het meeste te besparen is en wat zinvolle maatregelen zijn.

De Milieubarometer geeft een overzicht van maatregelen die zich snel en zeker binnen 5 jaar terugverdienen. Door deze maatregelen uit te voeren voldoen bedrijven ook direct aan de wetgeving.

Daarnaast helpt de Milieubarometer om aan wensen van klanten en opdrachtgevers te voldoen. Zij vragen steeds vaker om een CO2-footprint of een duurzaamheidsverslag, deze kunnen bedrijven eenvoudig zelf maken met de Milieubarometer. Ook is de Milieubarometer een goed hulpmiddel voor bedrijven die een duurzaamheidskeurmerk of certificaat willen halen of behouden. Veel bedrijven gebruiken de Milieubarometer om te voldoen aan de eisen van keurmerken zoals ISO 1400, de CO2-prestatieladder en Green Key.

Kijk voor meer informatie of voor het aanvragen van het gratis startabonnement op www.milieubarometer.nl/aanmelden/voorneputten/.

Met de MVO-balans gaat u zelfs nog een stapje verder. U bepaalt concrete doelstellingen en kunt daarna jaarlijks volgen hoe u scoort t.o.v. uw doelen. Met de MVO-balans meet u niet alleen uw score op milieudoelstellingen, maar ook resultaten t.a.v. veiligheid, ziekteverzuim, inzet arbeidsbeperkten, klanttevredenheid etc. De MVO-balans is direct gekoppeld aan de Milieubarometer, waardoor milieuresultaten maar 1 keer ingevoerd hoeven te worden. U kunt desgewenst de MVO-balans ook los van de Milieubarometer gebruiken, kijk dan op www.mvobalans.nl.

 

Zoek op de website