Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Het nieuwe veiligheidsbeleid: Nissewaard Veilig

De gemeenteraad heeft op het nieuwe integraal veiligheidsbeleid, Nissewaard Veilig vastgesteld. Zij hebben de beleidsnota samen met partners en inwoners ontwikkeld.

Het nieuwe veiligheidsbeleid kenmerkt zich door een gebiedsgericht karakter en speelt in op de prioriteiten die spelen bij de inwoners van Nissewaard. In de komende maanden wordt dit nieuwe beleid te vertaald in een uitvoeringsagenda. Deze agenda zal bestaan uit concrete, meetbare acties en een planning voor de komende twee jaar.

Bekijk de nota ‘Nissewaard Veilig’ >>

De ondernemers van bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering hebben vanuit de BIZ zelf ook de nodige stappen gezet: met tweewekelijkse beheerrondes, jaarlijkse schouwmomenten, handhavingsoverleg, de aankomende camerabeveiliging en de certificering voor het Keurkmerk Veilig Ondernemen.

Zoek op de website