Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Heeft u voldoende bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie?

Eens in het kwartaal vindt er een veiligheidsoverleg plaats. Hierbij overlegt de BIZ met partijen als de politie, brandweer en gemeente over de veiligheid van het bedrijventerrein. U als ondernemer mag hierbij ook aanschuiven. Onlangs was er weer zo’n overleg. Daarbij kwam ook bedrijfshulpverlening (BHV) aan bod. Hoe is dit binnen uw bedrijf georganiseerd?

Safety first

Bedrijven zijn verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van BHV. Dit is opgenomen in de Arbowet. Hiervoor moet een werkgever tenminste één BHV’er aanwijzen. Het aantal aanwezige BHV’ers is niet wettelijk vastgelegd. Wel bent u als ondernemer verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van BHV. Om een geschikt aantal BHV’ers te bepalen dient u te kijken naar de grootte van uw onderneming en welke risico’s er spelen. Dit wordt bepaald met gegevens uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

AED’s

Tijdens de opleiding tot BHV’er, wordt er ook geoefend met het gebruik van een AED. Het is wettelijk (nog) niet verplicht om een AED in uw bedrijf te hebben, maar dit is wel verstandig. Een AED verhoogt de kans op een reanimatie aanzienlijk. BHV’ers kunnen via MijnHartslagNu inloggen om de locaties van AED’s te bekijken. Klik hier voor meer informatie over AED’s.

Zoek op de website