Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Halfweg-Molenwatering onder de loep tijdens de dagschouw

Op 31 mei gingen BIZ, beveiligers, gemeentehandhavers en politie – na het KVO-overleg – de straat op. Met smartphone in de hand beoordeelden zij de straten van Halfweg-Molenwatering op uitstraling, onderhoud en veiligheid.

Na het KVO-overleg trokken de delegatie er op uit om het bedrijventerrein te beoordelen middels een gezamenlijke schouw.

De algemene indruk was daarbij dat het bedrijventerrein in z’n algemeenheid er netjes bij ligt. Alhoewel er hier en daar uiteraard nog altijd verbeterpunten zijn.

Samenwerken aan veiligheid

Een schouw is een verplicht onderdeel van de KVO-methodiek. KVO, kort voor: Keurmerk Veilig Ondernemen, zorgt ervoor dat er structureel aan veiligheid wordt samengewerkt. Op Halfweg-Molenwatering is de BIZ Halfweg-Molenwatering coördinator van dit project.

De resultaten van de schouw worden nu verwerkt in een rapportage. Daarbij wordt onderzocht welke aspecten verbeterd zijn en waar juist ruimte is voor verbetering.

Doet u mee?

Ondernemers zijn uiteraard van harte welkom om ook aan te sluiten bij de schouwronde. Deze vindt jaarlijks twee keer plaats. Wilt u deelnemen aan de volgende (avond)schouw? Meld u dan aan via info@bizhm.nl.

Naast de schouw kunt u uw meldingen aangaande de buitenruimte uiteraard blijven verrichten via bovenstaande e-mailadres evenals t. 0181-769054.

Zoek op de website