Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Green Deal voor energie neutrale bedrijven

“Zonder ambitie kom je nergens”, stelt Helga van Leur. Zij helpt de ondernemers op Halfweg-Molenwatering om te komen tot een energieneutraal, circulair, klimaatbestendig en groen bedrijventerrein.

Groot Nissewaard deed verslag van de bijeenkomst:

“Vrijdag werd de Green Deal ondertekent, want om deze ambitie te bereiken moet er samengewerkt worden. De BIZ Halfweg-Molenwatering werkt samen met de gemeente, de provincie Zuid-Holland, de Rabobank, DCMR en de MRDH. 

De lat ligt hoog. In 2025 willen de deelnemers 10% energie besparing realiseren. 15% van de benodigde energie willen ze duurzaam opwekken, onder andere door de helft van de geschikte daken te voorzien van zonnepanelen. Vijf jaar later moet er sprake zijn van een verdubbeling. Ook zijn er doelen gesteld op het gebied van circulaire economie en klimaat. 

Op het bedrijventerrein zijn 400 ondernemers gevestigd, die allemaal op hun eigen manier bezig zijn met verduurzaming. Het doel van de BIZ is om jaarlijks minimaal drie duurzaamheidskringen te organiseren om zo projecten onder de aandacht te brengen en kennis te delen.

Kansen in kaart

Ondernemers hoeven ook niet alles zelf uit te zoeken. Ze kunnen een energiescan uit laten voeren, waarbij in kaart gebracht wordt welke maatregelen ze kunnen nemen. Voor de eerste 40 ondernemers is er een energievoucher beschikbaar.

Ook kunnen ze een mobiliteitsscan laten doen om duurzaam woon-werkverkeer te realiseren. De mobiliteitsscan is gratis, net als het onderzoek naar circulaire kansen.”

Zoek op de website