Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Gemeente verlengt regeling Herstelbudget COVID-19

In verband met de aanhoudende maatregelen stelt gemeente Nissewaard ook in 2022 herstelbudget beschikbaar voor Nissewaardse ondernemers. Hiermee kunt u gemaakte kosten door COVID-19 deels terugkrijgen.

Het college van B&W van Nissewaard heeft besloten de bestaande subsidieregeling Herstelbudget COVID-19 Nissewaard te verlengen tot 1 maart 2022.

De verlenging is een van de aanvullende lokale maatregelen voor de ondernemers in Nissewaard bovenop landelijk geldende steunmaatregelen. Voor het herstelbudget heeft het college van gemeente Nissewaard een bedrag van €50.000 beschikbaar.

Economisch herstel

Vele ondernemers ervaren de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen. Vertegenwoordigers van de Nissewaardse ondernemers bevestigen dat voortzetting van de aanvullende regeling van het herstelbudget voor verder herstel nog steeds op z’n plaats is. Het college wil met die steun een bijdrage leveren van het economische herstel van de ondernemers.

Het college is voornemens de gemeenteraad voor te stellen, de budgetten voor steun aan maatschappelijke organisaties en ondernemers op te hogen om genoeg financiële ruimte te hebben voor aanvragen van ondernemers en organisaties.

Steuntje in de rug

Het herstelbudget is een lokale bijdrage vanuit de gemeente in de kosten voor de ondernemers vanwege de coronapandemie. Denk daarbij aan de aanschaf van beschermende middelen of inkopen van adviezen. Tot nu zijn zo’n 225 aanvragen voor een ondersteuningsbijdrage toegekend. De meeste aanvragen kwamen van horecaondernemers.

Verder kwamen er veel aanvragen vanuit de verzorging en detailhandel, zoals kappers en andere winkeliers. Ook sportscholen kregen te maken met sluiting of aanpassingen in hun activiteitenaanbod. Vele ondernemers zijn blij met een extra steuntje in de rug in deze uitdagende tijden.

Meer informatie is te vinden op www.herstelbudgetnissewaard.nl.

Meer lokale maatregelen

Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, de gemeente al eerder nog andere lokale maatregelen genomen om de lokale ondernemers te ondersteunen. Zo heeft de gemeenteraad onlangs besloten om in 2022 geen precariobelasting voor terrassen te heffen.

Ook voert de gemeente een ruimhartig beleid voor de inning van belastingen en vorderingen in 2022. Ondernemers kunnen daarvoor eventueel verzoeken om uitstel of een betalingsregeling via gemeente@nissewaard.nl.

Zoek op de website