Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Gemeente, politie en brandweer tekenen voor een veilig Halfweg-Molenwatering

Burgemeester Mirjam Salet en bestuurders van politie, brandweer en BIZ (bedrijveninvesteringszone) tekenden op donderdag 12 oktober voor een veilig bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de BIZ Halfweg-Molenwatering en de nationale Week van de Veiligheid zetten de genoemde bestuurders hun handtekening onder het veiligheidsconvenant. Deze ondertekening ging samen met de uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt toegekend aan bedrijventerreinen die het integraal samenwerken aan veiligheid goed gewaarborgd hebben. Met de ondertekening van het convenant committeren gemeente, politie, brandweer en het BIZ zich aan de integrale samenwerking in de toekomst. Bij deze samenwerking is er sprake van korte communicatielijnen en periodieke handhavingsoverleggen. Vooraf aan de bijeenkomst konden de ondernemers op een veiligheidsplein kennis maken met de KVO-partners; zowel politie, brandweer, beveiliger en cameraleverancier hadden informatiestands.

“Met KVO werken wij doelgericht samen aan veiligheid met politie, brandweer, beveiliging en gemeentelijke handhavers. Uiteraard is de alertheid van de ondernemers en de werknemers op Halfweg-Molenwatering daarbij ook van blijvend belang. Zo houden wij het bedrijventerrein samen veilig” aldus BIZ-voorzitter Gerard de Haan. Burgemeester Salet prees het initiatief van de ondernemers van het bedrijventerrein inzake het werken aan een veilig bedrijventerrein met het KVO en de camerabeveiliging.

Ook Robert de Koning van MKB-Nederland – de procesbegeleider van de KVO-certificering – was erg te spreken over Halfweg-Molenwatering. “Dit bedrijventerrein heeft haar zaken tip, top in orde. De KVO-veiligheidsaanpak van de ondernemers op dit bedrijventerrein geldt vanaf nu dan ook als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in het land!”

Naast een veilig Halfweg-Molenwatering is een bijkomend voordeel voor bedrijven dat een groot aantal verzekeraars een korting biedt op de bedrijfsrisicoverzekering wanneer een bedrijf is gevestigd op een KVO-gecertificeerd bedrijventerrein.

Camera en beveiliging

Naast het KVO, was er tijdens de bijeenkomst ook volop aandacht voor het cameraproject van de BIZ. De 14 camera’s zijn inmiddels geplaatst door Broeke Elektro, wachten is het nu nog op de laatste stappen inzake de elektra en glasvezel. Een aanwezige ondernemer gaf aan dat hij nu al erg blij is met de camera’s: “alleen al doordat de camera’s er nu staan hebben zij direct een preventieve, afschrikkende werking.”

Lokale beveiliger Alert Security lichtte toe op welke wijze zij verwachten om de BIZ-participanten te gaan voorzien van een pakket van collectieve beveiliging in drie varianten. Op dit moment wordt er met het BIZ-bestuur overeengekomen hoe de definitieve samenwerking zal zijn met deze beveiliger. Daarbij staat uiteraard centraal dat de bedrijven van Halfweg-Molenwatering kunnen profiteren van tarieven die onder de markt liggen.

Met de camera’s hebben alle BIZ-participanten op het bedrijventerrein toegang tot de beelden, welke drie weken worden bewaard. Uiteraard zal hierbij worden gehandeld conform de bestaande wet- en regelgeving. Lees: ondernemers hebben zelf geen directe toegang tot de beelden, maar moeten daarvoor een officiële uitvraag verrichten.

De veiligheidsapp van de BIZ (eDetect) krijgt op 25 oktober een update volgens Joost Klaren van Alert Security. Houd de app en de BIZ-nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie hierover.

Activiteiten BIZ

Voorzitter Gerard de Haan lichtte de activiteiten van de BIZ toe. Wat is er in 2017 verricht en wat ligt er in het vooruitzicht? Onderstaande afbeelding vat de activiteiten uit 2017 goed samen.

Wat betreft de activiteiten van de BIZ die in het vooruitzicht liggen, geeft De Haan aan dat met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen de BIZ graag een brief stuurt aan alle politieke partijen van belang. Met daarin de belangrijkste speerpunten voor de bedrijven van Halfweg-Molenwatering. De aanwezige ondernemers konden op een whiteboard aangegeven welke aandachtspunten zij voor zich zagen. In het kader van de belangenbehartiging die BIZ Halfweg-Molenwatering verricht, hoopt de BIZ met deze brief weer een goede bijdrage te kunnen leveren aan het schoon, heel, veilig en bereikbaar houden van het bedrijventerrein.

De BIZ Halfweg-Molenwatering volgt in haar jaarplan voor 2018 de hoofdlijnen uit het BIZ-plan. Uiteraard zijn alle participanten welkom om – binnen de kaders van het BIZ-plan – ideeën te opperen voor activiteiten en deelprojecten.

Afsluiting

Na de presentaties konden de aanwezige ondernemers zich tegoed doen aan diverse hapjes en drankjes, verzorgd door het Ondernemershuis Spijkenisse.

Was u er niet bij op 12 oktober, maar heeft u wel vragen/opmerkingen? Stuur ons een e-mail via info@bizhm.nl en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw bericht.

Zoek op de website