Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Donkere avondschouw Halfweg-Molenwatering

Op woensdag 21 november vond er een donkere avondschouw plaats; veel lantaarnpalen werken niet. Een bekend probleem bij de BIZ. Met de schouw werd de aandacht hier nog eens goed op gevestigd bij de gemeente.

Zoals u weet loopt de BIZ – naast de tweewekelijkse beheerrondes – twee keer per jaar een schouw. Eén keer overdag en één keer ’s avonds. Tijdens deze schouw beoordelen wij de buitenruimte – samen met politie, handhaving en beveiliger – op de aspecten schoon, heel en veilig. Op de 21e verrichtten we avondschouw.

De schouw is een onderdeel van de KVO-methodiek. Het doel van de schouw is daarbij om verbeterpunten inzichtelijk te maken en gezamenlijk op te pakken.

Als BIZ vertegenwoordigen wij de ondernemers van Halfweg-Molenwatering. Maar we stellen het natuurlijk ook op prijs als u er ondernemers deelnemen. Het was dan ook goed te zien dat er deze keer een tweetal ondernemers participeerde om zo een extra bijdrage te leveren aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein!

De uitkomsten van de schouw worden gedeeld in het KVO-overleg. De directe meldingen worden uiteraard uitgezet bij de daarvoor verantwoordelijke instantie voor beheer, onderhoud of veiligheid.

Wees alert

Graag geven wij onderstaande zaken mee als tip voor alle werkenden op Halfweg-Molenwatering:

  • Veel panden hebben geen buitenverlichting. U kunt overwegen om deze wel aan te brengen, om zo criminaliteit tegen te gaan;
  • We hebben diverse openstaande afvalcontainers geconstateerd – zorg dat u deze afsluit in verband met zwerfafval en brandveiligheid;
  • Houd er rekening mee dat houten pallets bijdragen aan het risico van een inbraak of brandgevaar;
  • Spot u een defecte lantaarnpaal, verricht een melding bij gemeente mét paalnummer en foto.
Zoek op de website