Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Denkt en doet u mee om de regio sterker te maken?

Vanuit de BIZ zetten we ons in voor een schoon, heel, veilig en duurzaam Halfweg-Molenwatering. Daarnaast juichen we initiatieven toe die het gebied verbeteren. Daarom attenderen wij u graag op de regiogesprekken die deze maand gevoerd gaan worden.

We zitten in een regio waar het fijn wonen, werken en leven is. De komende jaren wil het Rijk 10 miljoen in onze regio investeren. Om kansen te benutten en de regio nog sterker te maken. Heeft u een goed idee voor de regio, en kunt u daarbij een financiële bijdrage vanuit het Rijk (max. 50%) goed gebruiken? Denk en doe mee om de regio sterker te maken!

Voorwaarde aan de investering door het Rijk is wel dat de regio hetzelfde bedrag investeert. Voor 1 mei 2024 wil het Rijk horen hoe de regionale opgaven samen aan worden gepakt. De afgelopen maanden zijn al diverse ideeën en projecten ingebracht bij Regio Zuid-Hollandse Delta. Wilt u ook een voorstel doen? Dan bent u van harte uitgenodigd om bij een van de regiogesprekken aan te sluiten op 19, 20, 21 of 25 maart!

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Zoek op de website