Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

DELTA Netwerk beoogt bedrijventerrein-breed glasvezel, 23 februari bijeenkomst

DELTA Netwerk is van plan om bedrijventerrein-breed glasvezel uit te rollen. Hiervoor zullen ze alle bedrijven op Halfweg-Molenwatering gaan benaderen, via lokale partners.

Diverse bedrijven hebben al een glasvezel op ons bedrijventerrein, een groot deel ook nog niet. Het aanbod dat DELTA Netwerk presenteert richt zich op lage kosten voor het MKB. En zal daarmee zeker concurreren met bestaande aanbieders.

UPDATE: op 23 februari verzorgt DELTA Netwerk een lunchbijeenkomst waar ze u graag nader informeren over dit glasvezelproject.

Informatievoorziening

De BIZ is géén partner van DELTA Netwerk, maar stelt u via deze weg wel graag op de hoogte van de mogelijkheid tot deze glasvezel-aanleg. DELTA beoogt voldoende deelnemers te kunnen interesseren om daadwerkelijk te kunnen starten met de aanleg.

De BIZ Halfweg-Molenwatering blijft aangehaakt op de ontwikkelingen. Als BIZ stellen we het wel op prijs dat DELTA Netwerk haar uitrol uitvoert in nauwe samenwerking met lokale partners. Op Halfweg-Molenwatering zijn dit Isaeus en Easy2Begin!

U leest meer op: www.deltanetwerk.nl/spijkenisse

Zoek op de website