Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bloembakken vervangen: Halfweg-Molenwatering is klaar voor de zomer

De BIZ-bloembakken zijn opnieuw opgefleurd, zodat ook in de zomermaanden onze medewerkers, klanten en bezoekers een bedrijventerrein in bloei aantreffen: schoon, heel en veilig!

Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering spant zich namens de ondernemers in voor het realiseren van een verzorgd bedrijventerrein waarop iedereen zich welkom én veilig voelt.

Onze eigen bloembakken zijn hier een mooi voorbeeld van. Zo ook de verfraaiing van de entrees. Daar vindt u elders op deze website een impressie van.

Wat vindt u?

Voldoen we als BIZ – met projecten als deze – aan uw verwachtingen inzake het werken aan een sterk Halfweg-Molenwatering?

Laat ons weten wat u denkt. Wij nemen uw input graag ter harte! U bereikt ons via info@bizhm.nl en/of 0181-769054.

Zoek op de website