Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

BIZ-kennispartner wordt ‘Zuid-Holland Bereikbaar’

Om aangehaakt te blijven inzake initiatieven rondom bereikbaarheid en mobiliteit van bedrijven van Halfweg-Molenwatering werkte de BIZ samen met De Verkeersonderneming, welke nu opgaat in ‘Zuid-Holland Bereikbaar’.

Uitgangspunten Zuid-Holland Bereikbaar

De nieuwe organisatie stelt zich onderstaand voor:

“Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200.000 woningen bijgebouwd en veel bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.”

“In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.”

Publiek-private organisaties

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Het bestuur van de BIZ Halfweg-Molenwatering blijft in het belang van alle ondernemers van het bedrijventerrein uiteraard ook graag aangehaakt op de initiatieven van Zuid-Holland Bereikbaar.

Zodra er zich relevante ontwikkelingen voordoen vanuit Zuid-Holland Bereikbaar delen wij ze met u via onze website en nieuwsbrieven.

Zoek op de website