Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bijeenkomst Duurzaamheidskring Nissewaard

“Duurzaamheidsdoelen in de EU nog ver weg”, “Deze kweker zet de lampen eerder uit om ruimte te maken op het stroomnet”, “Nederland en Spanje versterken samenwerking in groene waterstof”. Met deze kleine greep uit krantenkoppen opende dagvoorzitter Boyd Bartels de geslaagde duurzaamheidskring op dinsdagochtend 20 juni in Het Ondernemershuis in Spijkenisse.

Ondernemers komen er niet meer onderuit om het thema duurzaamheid mee te nemen in hun beleidsvoering. Naast de vele kansen op het gebied van duurzaamheid voor ondernemers, bevinden er zich ook een aantal obstakels op de weg. Ondernemers zien vaak door de bomen het bos niet meer, en vooral bij de wat kleinere ondernemer heerst er veel onduidelijkheid.

Daarom organiseerde BIZ Halfweg-Molenwatering samen met gemeente Nissewaard weer een nieuwe duurzaamheidskring. Het thema duurzaamheid speelt al een lange tijd bij ondernemers, maar er komen steeds meer kansen en mogelijkheden tot verduurzaming. Het is dus tijd om onder het genot van een bakje koffie en een lekkere koek de ondernemers bij te praten.

Green Deal Halfweg-Molenwatering

Tijdens de Duurzaamheidskring in februari 2022 hebben ondernemers samen met BIZ Halfweg-Molenwatering, Helga van Leur en andere partijen gezamenlijk een Green Deal afgesloten. Dit bestaat uit diverse projecten en regelingen om ondernemers te ondersteunen en te inspireren op het gebied van energiebesparing, circulair ondernemen en het omgaan met klimaatverandering.

Gemeente faciliteert en de BIZ helpt

Wethouder Chris Hottentot nam ons mee in het verhaal van de gemeente; welke stappen er al zijn gezet en wat staat er nog te komen. Het overgrote deel van de acties die beschreven staan in de Green Deal Halfweg-Molenwatering is in uitvoering. Dit bedrijventerrein is de koploper in de omgeving op het gebied van duurzaamheid. Voor de gemeente is onderlinge samenwerking tussen bedrijven van cruciaal belang en dat doen de ondernemers op dit terrein goed. Er zijn bijna 40 energievouchers uitgedeeld, hiervan zijn er nog een paar beschikbaar.

Afgelopen periode hebben ondernemers samen met de BIZ en de provincie collectieve initiatieven gestart. Zo hebben tientallen ondernemers gezamenlijk zonnepanelen geplaatst en zijn er een aantal ondernemers bezig met het vergroenen van hun pand.

TotaalVERS is een mooi voorbeeld hoe zo’n vergroend pand eruit komt te zien. Zij hebben een Modulogreen Living Wall op hun pand gerealiseerd. Hiermee wordt de biodiversiteit van het gebied verhoogd en biedt de gevel plaats aan de plaatselijke flora en fauna.

Gemeente Nissewaard helpt individuele ondernemers graag met het verder verduurzamen van hun onderneming. Zo is er een duurzaamheidslening voor MKB’ers beschikbaar en is er een subsidieregeling energiekosten om de kleinere ondernemers te ondersteunen bij de hoge energieprijzen.

Energie delen op Halfweg-Molenwatering

Veel ondernemers op het bedrijventerrein zijn dus al goed op weg, maar lopen ook tegen een aantal zaken aan. Zo is netcongestie steeds vaker aan de orde op bedrijventerreinen door veranderende wijzen van energieconsumptie en energieopwekking en is het de vraag of het elektriciteitsnet het wel aankan. Gelukkig is dit in Nissewaard nog niet van toepassing en liggen er nog volop kansen. Daarnaast is de verwachting dat de salderingsregeling aankomende jaren zal afbouwen. Hoe buigen we dit om in kansen?

Hendry Klooster van Enerless nam ons mee in het verhaal van het opzetten van een energieplatform op het bedrijventerrein. Hierbij wordt er een plan ontwikkeld waarbij bedrijven onderling energie met elkaar kunnen delen, maar ook samen investeren, bijvoorbeeld in grote accu’s. Ook liggen er kansen bij geothermie: het uit de grond halen van duurzame warmte. Dit wordt tijdens de volgende duurzaamheidskring besproken in november.

Ga toch fietsen!

Naast het verduurzamen van panden en bedrijfsprocessen, liggen er ook verschillende kansen op het gebied van duurzame mobiliteit. Een groot deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer.

Zuid-Holland Bereikbaar maakt met gratis mobiliteitsscans inzichtelijk waar kansen liggen. Ook komt Zuid-Holland voor pittige uitdagingen te staan. Het is de meest bevolkte provincie en komende periode worden er 200.000 woningen bijgebouwd en komen er naar schatting 400.000 mensen bij. Het zal dus alsmaar drukker op de weg worden. Nog meer reden om naar alternatieve vervoersmogelijkheden te kijken.

Voor ondernemers op het terrein liggen er kansen om hier collectief op in te spelen, denk bijvoorbeeld aan deelvervoer op het terrein. Hiermee neemt de parkeerdruk van het terrein ook af.

Samenwerken, want samen werkt

Al met al liggen er veel kansen die ondernemers kunnen pakken wat betreft duurzaamheid. Zowel de BIZ als de gemeente ondersteunt de ondernemers graag bij (collectieve) initiatieven.

We blikken terug op een geslaagde duurzaamheidskring en kijken uit naar de volgende in november.

Zoek op de website