Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bedrijven aangesloten bij BIZ-beveiliger Alert Security aanzienlijk veiliger

Onlangs interviewden wij Roy Wijs, beveiliger bij BIZ-partner Alert Security. Zijn organisatie – gevestigd aan de Boyleweg 8, levert een belangrijk bijdrage een veilig Halfweg-Molenwatering. Wat blijkt: bedrijven op het bedrijventerrein die aangesloten zijn bij de beveiliging van Alert zijn aanzienlijk veiliger. Zo was er in 2015 slechts 1 reële inbraak, in tegenstelling tot diverse andere inbraken en vernielingen bij niet aangesloten bedrijven.

Roy Wijs, 28 jaar – getrouwd en vader van 1 kind – werkt met veel plezier voor Alert Security, in regio Rotterdam en Spijkenisse. Alert Security levert een belangrijke bijdrage aan het KVO-overleg; een overlegstructuur waarbij BIZ, politie, gemeente, brandweer, beveiliger en andere relevante partijen nauw samenwerken aan een veilig bedrijventerrein. Deze partijen komen periodiek samen om de voortgang te bespreken, om de veiligheid structureel te borgen. Tijdens de KVO-overleggen delen Roy en Alert hun ervaringen vanuit de surveillance, en denken ze me over het bereiken van nog meer resultaat op het gebied van veiligheid.

Ontwikkelingen inzake veiligheid op Halfweg-Molenwatering

Roy geeft aan dat er in de zomerperiode altijd veel ramen/deuren open staan op het bedrijventerrein. Soms vergeten medewerkers echter om deze af te sluiten zodra ze huiswaarts gaan. Wat ook opvalt is dat het langer, later druk blijft op Halfweg-Molenwatering.

Alert houdt tijdens haar rondes een oogje in het zeil. En rapporteert vervolgens aan de BIZ welke opvallende zaken er waren. Wanneer nodig, worden ondernemers uiteraard direct geattendeerd op veiligheidszaken van belang.

Veiligheidsapp BIZ, eDetect

“Bij collectieve beveiligingsprojecten wordt er gezamenlijk goed gekeken wat er gedaan kan worden om de veiligheid te verbeteren”, aldus Wijs. “We merken echter dat ondernemers niet altijd even betrokken raken of op de hoogte zijn van alle goede maatregelen die een bestuur neemt. De app van de BIZ kan er voor gaan zorgen dat dit juist wel gebeurt. Niet alleen de ondernemer maar alle gebruikers van een bedrijventerrein kunnen met de app participeren en bijdragen aan de veiligheid.”

Heeft u de app nog niet geïnstalleerd op uw smartphone? Surf dan snel naar www.bizhm.nl/app en bemachtig deze waardevolle app direct.

Oplossingen ondernemers

Onder SPBS konden participanten van de stichting via een speciaal tarief diensten bij Alert Security afnemen. Dit leverde een behoorlijk kostenvoordeel op. Roy licht toe welk blijvend voordeel Alert de ondernemers op Halfweg-Molenwatering biedt.

SBHM_AlertSecurity_RoyWijs

“De aanwezigheid van Alert op de bedrijventerreinen levert veel preventief voordeel op. Potentiële kwaadwillende personen zullen eerder een terrein uitzoeken waar geen bewakers rondrijden. Dit is voor iedere ondernemer op het terrein een groot voordeel. Door de collectieve aanpak wordt het vervolgens bij voldoende deelname ook nog betaalbaar voor de ondernemer. Wordt het draagvlak echter te klein dan wordt het moeilijk om de maatregelen in stand te houden vanwege de kosten.”

Maar welke meerwaarde heeft en beveiligingsdienst eigenlijk voor de gemiddelde ondernemer? Wijs heeft hier ook een passend antwoord op: “door de beveiliging aan de mobiele surveillancedienst aan Alert Security uit te besteden, bespaart dat de ondernemer een hoop zorgen.

Dankzij onze specialistische kennis en uitgebreide ervaring, weten de mobiele surveillanten precies wat zij in uiteenlopende situaties moeten doen en kan de ondernemer bij calamiteiten met een gerust hart de verantwoordelijkheid bij Alert Security neerleggen. Zo verzorgt de mobiele surveillant onder meer alarmopvolging, open- en sluitrondes van een bedrijfspand en voert hij controlerondes uit. Dit om ervoor te zorgen dat de ondernemer overdag kan werken en ’s nachts met gerust hart kan slapen.

Toekomstgericht

Roy Wijs is overtuigd van de kracht van een collectieve aanpak als het gaat om beveiliging en veiligheid. “Samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, BIZ bestuur en natuurlijk de ondernemers waar het om gaat. Alle informatie wordt gedeeld (nog meer als de eDetect, de BIZ-app, door iedereen wordt gebruikt) en geven we kwaadwillende personen zo min mogelijk kans. Tevens is er een overlegstructuur om ervoor te zorgen dat we altijd bezig zijn te evalueren en bij te stellen. Veiligheid is een dynamisch en doorlopend proces wat continu aandacht vereist.”

Daarbij houdt Alert Security continu een oog op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. “Er zijn veel nieuwe technieken in opkomst die in de beveiligingsbranche toegepast gaan worden”, geeft Roy aan. Alert is continu aan het onderzoeken welke technieken kunnen bijdragen aan een veiligere situatie.

Cameratoezicht is inmiddels een veel gebruikte toepassing waar onze meldkamer al veelvuldig gebruik van maakt. De kracht blijft hem schuilen op het snijvlak van mens en techniek. Beide blijven benodigd en zal de samenhang tussen techniek en de inzet van menskracht bepalen hoe succesvol en dus hoe veilig we zijn. Alert wil in dit kader ook meer en onderzoekt hoe we met het gebruik van veel relevante data beter en sneller kunnen signaleren als er dreiging komt. Het zal nog net geen glazen bol zijn maar met een slimme aanpak met nieuwe technieken gaan we grote verbeteringen maken in de toekomst.”

Het instinct en de kennis/ervaring van de beveiligers zelf blijft daarbij nog altijd van groot belang. “Er ontstaan door de techniek steeds vroeger signaleringen bij dreigend onheil. Deze zullen echter opgevolgd moeten worden om het in de kiem te smoren zonder dat er schade zal ontstaan. Hiervoor is menselijk inzet benodigd; beveiligers die snel kunnen reageren en snelle interventies kunnen plegen.”

SBHM_Alert Security

Meer informatie

Ondernemers die meer willen weten over de diensten van Alert Security op het bedrijventerrein kun contact opnemen via het service center en meldkamer die 24/7 beschikbaar en bereikbaar is. Dit kan via t. 0181–465110 of info@alert-group.nl.

Zoek op de website