Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Baluwplein weer open, Malledijk dicht

Het Baljuwplein is weer open. De werkzaamheden van de afgelopen 6 weken aan het Baljuwplein zijn klaar. Ook is de noordzijde van de N218 opgeleverd. De aankomende periode zal wel de Malledijk voor twee keer worden afgesloten op ons bedrijventerrein.

Werkzaamheden zuidzijde N218

Van vrijdag 26 augustus 21.00 uur tot en met maandag 28 augustus 05.00 uur en van vrijdag 1 september 21.00 uur tot en met maandag 4 september 05.00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan de zuidzijde van de N218, de Malledijk en Polderweg. Gedurende de werkzaamheden blijft er één rijstrook open voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dus over één rijbaan geleid, mogelijk met vertraging. De toegang naar de Polderweg is afgesloten, omleiding loopt via de Ringdijk.

Door de werkzaamheden bij de Malledijk zal deze worden afgesloten, waardoor het bedrijventerrein niet via die weg benaderbaar is. Dit in verband met veiligheidsredenen. Dit betekent dus dat afslaand verkeer vanaf de Groene Kruisweg via een andere route naar de Malledijk e.o. zal moeten rijden.

Weekendafsluiting Baljuwplein

Het Baljuwplein moet nog een weekend volledig worden afgesloten om de rotonde te asfalteren. Dit weekend staat gepland in oktober. De provincie is zich er van bewust dat de impact van deze afsluiting groot zal zijn. In samenwerking met woonboulevard Schiekamp, de BIZ Halfweg/Molenwatering en de gemeente Nissewaard besteedt de provincie daarom veel aandacht aan communicatie. Meer informatie over de afsluiting volgt te zijner tijd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden, neem dan contact op met Jeska Jansen van provincie Zuid-Holland via 06 – 461 699 63.

Zoek op de website