Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Baljuwplein afgesloten voor laatste asfaltlaag

Hierbij delen wij weer een bericht van de provincie Zuid-Holland inzake nieuwe werkzaamheden aan het Baljuwplein.

“De provincie Zuid-Holland werkt van vrijdagavond 20 oktober 21.00 tot en met maandagochtend 22 oktober 05.00 uur aan het Baljuwplein op de Groene Kruisweg in Spijkenisse. Het Baljuwplein wordt volledig afgesloten om het verkeersplein te voorzien van de definitieve bovenste asfaltlaag.

Daarnaast voert de gemeente Nissewaard in hetzelfde weekend ook werkzaamheden uit. Een deel van de hoofdrijbaan en busbaan op de Groene Kruisweg tussen het Baljuwplein en de Hekelingseweg wordt opnieuw geasfalteerd.

In dit bericht informeren wij u over de afsluitingen en de getroffen verkeersmaatregelen.

Onverwachte omstandigheden

De werkzaamheden zijn gepland tussen vrijdagavond en maandagochtend waarin eventuele uitloop door onverwachte omstandigheden is ingecalculeerd. Als de werkzaamheden zonder tegenslag verlopen, dan gaat het Baljuwplein rond 08.00 uur op zondagochtend open. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de gratis sms-alert en ontvang een sms als het Baljuwplein eerder opengaat voor het verkeer. Sms PZH N493 AAN naar 1008 om u gratis aan te melden.

Omleiding Baljuwplein

Tijdens de weekendafsluiting wordt het verkeer omgeleid via de A15. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de Sportlaan – Winston Churchilllaan. De omleidingsroutes worden aangegeven met gele verkeersborden langs de weg. Verkeersregelaars worden ingezet op de kruising met de Edisonweg en elke kruising op de omleidingsroute Sportlaan – Winston Churchilllaan om verkeersopstoppingen te voorkomen. Tevens worden verkeersregelaars ingezet t.h.v. de drie rotondes in Hoogvliet en op alle locaties waar gedurende de 6-wekelijkse werkzaamheden in de zomervakantie verkeersregelaars zijn ingezet (Baljuwlaan/Hoeklaan en Hekelingseweg/Vredehofstraat).
Fietsers en voetgangers worden ook omgeleid. De kaarten met de aangegeven omleidingsroute voor het verkeer en voor fietsers en voetgangers zijn te vinden op www.zuid-holland.nl/Baljuwplein.

Edisonweg deels afgesloten

Tijdens de weekendafsluiting mag er alleen verkeer komende van de N218/N493 de Edisonweg inrijden. Er wordt een adviesroute aangegeven voor verkeer richting de Edisonweg vanaf de Hartelbrug. Vanuit elke andere aanrijrichting (zoals Sportlaan) geldt een omleidingsroute naar de Edisonweg. Verkeer dat de N493 op wil rijden vanuit de Edisonweg wordt eerder al omgeleid naar de kruising N218/Malledijk.

Malledijk afgesloten voor sluipverkeer

Om sluipverkeer over de Malledijk te voorkomen, zet de gemeente Nissewaard een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in om de veiligheid te handhaven.

Monteur Spijkenisserbrug
Op zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober tussen 07.00 en 23.00 uur staat een monteur stand-by op de Spijkenissebrug om eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

Communicatiemaatregelen
Om de omgeving tijdig te informeren over de weekendafsluiting van het Baljuwplein worden diverse maatregelen getroffen:
– Er staan vier tekstkarren rond het Baljuwplein die aftellen naar de weekendafsluiting.
– Op Radio Rijnmond wordt 3 weken lang tijdens de spitsuren een radiospot over de weekendafsluiting uitgezonden.
– Vanaf 14 oktober wordt Flitsmeister ingezet.
– In het Groot Nissewaard en andere lokale kranten staat een artikel over de weekendafsluiting.
– Alle lokale sportvereniging zijn op de hoogte gesteld.
– De gratis sms-alert is actief.
– Afvalinzamelingspunt Reinis communiceert ook via haar eigen kanalen over de weekendafsluiting.
– Op www.zuid-holland.nl/baljuwplein en de websites van andere gemeenten wordt alle informatie gedeeld.”

Zoek op de website