Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Donkere avondschouw Halfweg-Molenwatering

Jaarlijks beoordelen wij vanuit het KVO-team – met politie, brandweer, gemeentehandhaving en beveiliging – ons bedrijventerrein op de aspecten schoon, heel en veilig. Elke straat werd beoordeeld.

Gedegen veiligheidsaanpak

Het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) heeft als doel om structureel samen te werken aan veiligheid en een schoon en heel bedrijventerrein. Op basis van een peiling onder de ondernemers is er een plan van aanpak opgesteld in 2017.

Zes keer per jaar organiseert de BIZ een integraal KVO-overleg, waarbij wij de huidige knelpunten op Halfweg-Molenwatering bespreken en gezamenlijk werken aan structurele oplossingen.

Met de dag- en avondschouw stellen we de stand van zaken op van de buitenruimte. Welke zaken vallen op als wij gezamenlijk de ronde doen, en waar is er verbetering cq verslechtering opgetreden. Meten is weten!

Binnenkort delen wij het schouwrapport onder de participanten.

U heeft inspraak!

Wilt u inspraak hebben én uw steentje bijdragen aan een veiliger en netter bedrijventerrein? Loop dan mee met de volgende schouw (in 2020)

De schouw is daarbij een mooi moment om in direct contact te komen met de dienstdoende politie-, brandweer-, beveiliging- danwel handhavingsmedewerkers.

U kunt zowel meelopen met de schouwronde als aansluiten bij het voorafgaande KVO-overleg.

Heeft u vragen of wilt u zich alvast inschrijven? Neem contact met ons op via info@bizhm.nl.

Zoek op de website